IJ-nr 1994-02 - Faksimilesaken - fotograf og journalist mot Se og Hør - Borgarting lmrett 1996-06-19