Nyhetsarkiv

30.11.2023 19:32

Forslag til årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 fra kommunedirektøren ble behandlet av formannskapet 30. november 2023.

30.11.2023 16:00

Forsvarets militærpolitiavdeling (FMPA) på Bardufoss har flere skilt av typen «militær aktivitet» ved militærpolitistasjonen i Rusta leir.

30.11.2023 15:08

Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet må svare på spørsmål om journalføring og rutiner i habilitetssakene til Erna Solberg (H) og ...

30.11.2023 13:46

Konverteringsterapi Stortinget Bredt flertall for forbud mot konverteringsterapi Et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak regjeringens forslag om forbud mot konverteringsterapi.

30.11.2023 12:04

Sivilombudets ferske kritikk av Tjeldsund kommune er alvorlig. Kommunalt ansatte har stor ytringsfrihet. Interne reglement kan ikke begrense den, uansett intensjon.

30.11.2023 09:25

1. Bakgrunn I dokumentet fremmes følgende forslag: «1. Stortinget ber regjeringen sørge for en opptrapping av antall minoritetsrådgivere.