Nyhetsarkiv

26.09.2022 15:45

Nå kan likevel danskutdannede fysioterapeuter søke om norsk autorisasjon rett etter gjennomført studie - uten å måtte gjennomføre turnustjeneste først.

26.09.2022 15:25

«Folkeavstemningene» russerne holder i de okkuperte delene av Ukraina er ulovlig og ren fiksjon.

26.09.2022 14:48

Det er gledeleg at stadig fleire kommunar ser verdien av openheit. Årets openheitbarometer, som Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal Rapport presenterte nyleg, viser at mykje går i rett retning.

26.09.2022 14:14

Her er de nye regionlederne og regionstyrene. Fysioterapeuten kommer tilbake med intervju av de nye regionlederne.

26.09.2022 11:56

Stortingspresidenten har formidlet et budskap som hele Norge står bak.