Om NR

Norsk Redaktørforening - stiftet som avisredaktørforening i 1950 - teller i dag omkring 780 medlemmer i alle former for nyhets- og aktualitetsmedier i Norge.

Norsk Redaktørforening har som sitt overordnede mål å sikre full informasjons- og ytringsfrihet for alle, og gode rammevilkår for frie medier. 

Redaktørstyrte nyhets- og aktualitetsmedier er en viktig samfunnsarena for fri informasjon, sannhetssøkende journalistikk, samfunnskritikk og debatt, i tråd med medienes etiske rammeverk.

Redaktøren har ansvaret for mediets innhold, og garanterer for den redaksjonelle frihet og uavhengighet. Denne garantien gjelder overfor mediets eiere, annonsører og andre som kan ha makt til å påvirke frie redaksjonelle vurderinger.

Foreningens sekretariat har adresse:

Skippergata 24

0154 Oslo

Telefon +47 22405050

Epost post@nored.no

Historie

Norsk Redaktørforening ble stiftet i 1950, som landsomfattende forening for sjefredaktører i avisene. Tidligere hadde man hatt to andre sammenslutninger for avisredaktører; en i Oslo og en for resten av landet.

I starten organiserte NR altså kun ansvarlige redaktører i avisbedrifter og nyhetsbyråer. Gjennom flere vedtektsendringer er medlemsgrunnlaget endret, slik at NR i dag omfatter redaksjonelle ledere på ulike nivåer i alle typer nyhets- og aktualitetsmedier

NR har ca 800 medlemmer.