Medlemskap

NR organiserer redaktører fra alle typer journalistiske medier.

Medlemskap kan søkes av ansvarlig redaktør/sjefredaktør i alle nyhets- og aktualitetsmedier som oppfyller medlemskapskriteriene i vedtektenes § 3, og som godkjenner Redaktørplakaten.Det samme gjelder redaktører som er delegert redaktøransvar fra ansvarlig redaktør. Det er derfor ansvarlig redaktør som i realiteten bestemmer hvem som kan bli medlem av NR.

Her søker du om å bli medlem.

Derfor bør du søke om medlemskap i NR

Her er retningslinjer for behandling av søknader om medlemskap i NR.

Dette koster NR-medlemskap

  • Kontingenten til NR er for 2024 kr 13.150. Det inkluderer en regionkontingent på 1500 kroner. 
  • Årskontingent for redaktører i mediebedrifter med mindre enn 6 millioner kroner i årsomsetning for 2023 er kr 6.800.
  • Årskontingenten for studentaviser er kr. 600 og for pensjonister til kr. 350.

Regionforening

NR-medlemmer blir automatisk medlem også av den aktuelle regionforening som de sokner til. Husk å varsle oss dersom du bytter stilling eller arbeidsplass, slik at vi får oppdatert vårt medlemsystem.

Flere NR-medlemmer er også medlemmer i en eller flere internasjonale redaktør-organisasjoner; International Press Institue eller World Editors Forum.

Pressekort

NR utsteder pressekort til medlemmene på vegne av Norsk Presseforbund. Pressekortet er gyldig i tre år, og du må selv bestille nytt pressekort når utløpsdatoen nærmer seg. For at kvaliteten på pressekortet skal bli bra, må bildet være av god kvalitet. Du må derfor sende oss et bilde som tilsvarer kriteriene for passfoto. Send oss et bilde i jpg-format

Har du spørsmål om pressekort, ta kontakt med NR-sekretariatet

Reidun Kjelling Nybø - rkn@nored.no - tlf 91105511

Solveig Husøy - solveig@nored.no - tlf 91150884

Arne Jensen - arne.jensen@nored.no - tlf 90778747