IJ-nr 2008-22 - Fiskescenesaken - skuespiller mot NRK-TV - Høyesterett 2010-03-25