NR-nr 2015-20 - Hjernekirurgsaken III - ANB og Amedia - Borgarting lmrett 2019-09-02