Skjult reklame er uforenlig med god presseskikk. Kommersielle interesser skal ikke ha innflytelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Hvis redaksjonelt stoff er sponset, eller et program har produktplasseringer, skal dette være åpenbart for publikum. Sponsing skal alltid være tydelig merket. Sponsing eller produktplassering i nyhets- og aktualitetsjournalistikk eller journalistikk rettet mot barn, er uforenlig med god presseskikk. Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser.

Stavanger Aftenblad

Arrangementer som Aftenbladet selv sponser, skal dekkes journalistisk på vanlig måte. Leserreiser o.l. arrangement i Aftenbladets regi skal som hovedregel omtales på annonseplass.

Dagbladet

2.8.A Når Dagbladet selv er sponsor, skal det skje under forutsetning av full redaksjonell frihet.

Vårt Land

Aktiviteter knyttet til abonnementssalg og annet markedsføringsarbeid skal ikke baseres på redaksjonell medvirkning.

Vårt Lands omtale av egne sponsor-arrangementer og virksomheter i Mediehuset Vårt Land skjer ut fra en redaksjonell vurdering.