Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.

NRK

3.1.A. Det er kun redaktør som kan godkjenne at anonyme kilder blir brukt ved publisering.

Sandefjords Blad

SB skal som hovedregel identifisere kilder som brukes i reportasjene. Når anonyme kilder må brukes for å få fram viktige opplysninger som ellers ikke vil komme ut, skal det stilles særlig strenge krav til kildekritikk. Bruk av anonyme kilder i kontroversielle saker skal diskuteres med sjefredaktøren eller hans/hennes stedfortreder. Sjefredaktøren eller stedfortreder har krav på å få opplysninger om anonyme kilder dersom han/hun ber om det. Den enkelte medarbeider må ikke gi slike opplysninger til andre, verken i eller utenfor redaksjonen. Anonyme kilder har krav på absolutt kildevern.

Gjengangeren

Gjengangeren skal som hovedregel identifisere kilder som brukes i reportasjene. Når anonyme kilder må brukes for å få fram viktige opplysninger som ellers ikke vil komme ut, skal det stilles særlig strenge krav til kildekritikk. Bruk av anonyme kilder i kontroversielle saker skal diskuteres med ledelse. Anonyme kilder har krav på absolutt kildevern.

Panorama

Avisa skal etterstrebe å bruke åpne kilder.