Skjult kamera/mikrofon eller falsk identitet skal bare brukes i unntakstilfeller. Forutsetningen må være at dette er eneste mulighet til å avdekke forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning.

NRK

3.10.A. Skjult kamera/mikrofon skal alltid godkjennes av redaktør. 

Khrono

Khronos medarbeidere skal presentere seg overfor kilder og tilkjennegi at de er journalister. Kun i helt spesielle tilfeller og dersom det er nødvendig for å få fram avgjørende informasjon kan dette avvikes.

Stavanger Aftenblad

Aftenbladet driver sin journalistikk innenfor rammene av norsk lov. Som hovedregel skal vi heller ikke bruke fordekte metoder som falsk identitet, skjult mikrofon eller lignende.
I ekstraordinære tilfeller kan det gjøres unntak fra denne regelen. Vilkåret må være at saken er uvanlig viktig, at det er den eneste måten som vi kan få fram vesentlig informasjon på, og at denne informasjonen er troverdig etter strenge kildekritiske vurderinger. Spørsmål om bruk av ”utilbørlige” metoder skal alltid legges fram for redaktør på forhånd.

Fædrelandsvennen

Fædrelandsvennen driver sin journalistikk innenfor rammene av norsk lov. Som hovedregel skal vi heller ikke bruke fordekte metoder som falsk identitet, skjult mikrofon eller lignende.

I ekstraordinære tilfeller kan det gjøres unntak fra denne regelen. Vilkåret må være at saken er uvanlig viktig, at det er den eneste måten som vi kan få fram vesentlig informasjon på, og at denne informasjonen er troverdig etter strenge kildekritiske vurderinger. Spørsmål om bruk av ”utilbørlige” metoder skal alltid legges fram for redaktør på forhånd.

Det er imidlertid et skille mellom skjulte opptak ment for publisering, og det å gjøre opptak av egne telefonsamtaler for dokumentasjon av egen arbeidsprosess. Slike opptak kan ha stor verdi dersom det oppstår strid om hvorvidt premissene for intervjusituasjonen var etablert. Dersom man gjør slike opptak, ofte kalt ”elektronisk notering”, skal man opplyse om dette hvis intervjuobjektet spør. 

Lindesnes

Lindesnes driver sin journalistikk innenfor rammene av norsk lov. Som hovedregel skal vi heller ikke bruke fordekte metoder som falsk identitet, skjult mikrofon eller lignende. I ekstraordinære tilfeller kan det gjøres unntak fra denne regelen. Vilkåret må være at saken er uvanlig viktig, at det er den eneste måten som vi kan få fram vesentlig informasjon på, og at denne informasjonen er troverdig etter strenge kildekritiske vurderinger. Spørsmål om bruk av "utilbørlige" metoder skal alltid legges fram for redaktør på forhånd.

Det er imidlertid et skille mellom skjulte opptak ment for publisering, og det å gjøre opptak av egne telefonsamtaler for dokumentasjon av egen arbeidsprosess. Slike opptak kan ha stor verdi dersom det oppstår strid om hvorvidt premissene for intervjusituasjonen var etablert. Dersom man gjør slike opptak, ofte kalt "elektronisk notering", skal man opplyse om dette hvis intervjuobjektet spør.