Pressen skal som hovedregel ikke betale kilder og intervjuobjekter for informasjon. Vis moderasjon ved honorering for nyhetstips. Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon.

NRK

3.11.A. Kilder og intervjuobjekter kan få utgiftsrefusjon. Honorering ut over dette skal alltid godkjennes av redaktør.

TV2

TV 2s ansatte skal som hovedregel ikke foreta utbetalinger som kan oppfattes som ”smøring”. Nasjonal lovgivning skal alltid respekteres. Situasjoner hvor utbetalinger kan reise tvil skal alltid avklares med overordnet på forhånd.