Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet, hvis dette ikke er uttrykkelig avtalt med vedkommende.

Dagbladet

3.5.A Dagbladets kildevern er absolutt. Dette gjelder også overfor kolleger i redaksjonen.
3.5.B Opplysninger om anonym kilde kan bare gis videre når kilden selv samtykker og sjefredaktør eller dennes stedfortreder har godkjent at opplysningene videreformidles. 
3.5.C Når avisa mottar tips om planlagte kriminelle handlinger eller aktiviteter hvor menneskeliv er i fare, skal vi som hovedregel kontakte politiet.

Les Dagbladets øvrige husregler her.

Sunnmørsposten

Det å verne om identiteten til anonyme kjelder og tipsarar er sjølvsagt for alle i redaksjonen. Det inneber at vi heller ikkje snakkar ope om tipsarar, sjølv om du veit at det ikkje er noko problem for akkurat den tipsaren. Signaleffekten av å snakke om tipsarar, er i seg sjølv negativ. Vi skal heller ikkje snakke om tipsarar til kollegaer. I utgangspunktet skal alle tipsarar ha like sterkt vern som ei anonym kjelde til ei sak, og iden­titeten deira skal behandlast i tråd med dette. Brot på kjeldevernet kan vere  oppseiingsgrunn.