Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.

ANB

I ANB skal all bruk av bilder underlegges den samme kritiske vurdering som annet redaksjonelt stoff. Publikum har rett til å vite hva slags bilder de ser. ANB manipulerer derfor ikke fotografier.

Stavanger Aftenblad

Aftenbladets husregler:
Vårt utgangspunkt er at et bilde ikke skal manipuleres, manuelt eller elektronisk. Dersom det er gode journalistiske grunner for å lage en fotomontasje, skal det stå i bildeteksten at bildet er en montasje. Barn skal ikke brukes som modeller til illustrasjonsfoto uten at foreldre eller foresatte har gitt tillatelse. Vær også forsiktig med bruk av eldre mennesker i illustrasjonsfoto.

Fædrelandsvennen

Vårt utgangspunkt er at et bilde ikke skal manipuleres, manuelt eller elektronisk. Dersom det er gode journalistiske grunner for å lage en fotomontasje, skal det stå i bildeteksten at bildet er en montasje. Barn skal ikke brukes som modeller til illustrasjonsfoto uten at foreldre eller foresatte har gitt tillatelse. 

Vårt Land

Manipulering

Nyhets- og reportasjebilder skal ikke manipuleres. Dokumenteringsverdien i slike bilder må bevares.

Manipulering av bilder er tillatt i illustrasjonssammenhenger. Det bør tydelig framgå at bildet er manipulert, og bildene skal merkes med «illustrasjonsfoto»/«fotomanipulasjon».

Bilder som blir lastet ned fra nettet eller mottatt via epost, kan være manipulert. Sjekk ektheten i bildene, dersom avsender ikke er velrennomert eller tidligere benyttet av Vårt Land. Vær oppmerksom på hva slags bilder du kan laste ned og bruke, og hvilke som er omfattet av opphavsrett.

Sunnmørsposten

Nyheitsfotografi må ikkje manipulerast. Det må skiljast klart mellom (redaksjonelt) nyheitsfotografi og arrangert fotografi spesielt laga for illustrasjonsbruk. Dersom bilete for illustrasjonsbruk blir manipulerte, må dei merkast med «Montasje». 

HK-Nytt

Bildebruk

HK-Nytt skal som hovedregel ikke manipulere bilder. Dersom manipulering forekommer, skal de alltid merkes. Det skal skilles klart mellom nyhets- og illustrasjonsfoto. Arkivfoto skal merkes.

Lindesnes

Vårt utgangspunkt er at et bilde ikke skal manipuleres, manuelt eller elektronisk. Dersom det er gode journalistiske grunner for å lage en fotomontasje, skal det stå i bildeteksten at bildet er en montasje. Barn skal ikke brukes som modeller til illustrasjonsfoto uten at foreldre eller foresatte har gitt tillatelse.