Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

E24 Dine Penger

Sitatsaker

Bruken av sitatsaker er et kontroversielt tema i pressen. Skal man bruke tiden på å lage egne nyheter eller referere andre? Svaret bør være mest av det første, men litt av det siste er likevel nødvendig. Vi kan ikke overse gode nyheter fordi vi ikke hadde dem først, og vi skylder våre lesere å holde dem oppdatert på nyhetsbildet.

Det er vanskelig å sette et makstak på antall klippsaker vi skal ha pr dag. Men generelt bør ikke omfanget være slik at det preger E24s redaksjonelle profil.

Ifølge Åndsverkloven er det tillatt å sitere fra et offentlig verk "i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger". Pressens oppgave om å formidle nyheter og skape debatt, gjør at vi gis en omfattende sitatrett. Politikk, religion og økonomi fremheves gjerne som ekstra viktige områder, der pressens anledning til å viderebringe saker som først fremkommer i andre kanaler er relativt god. God presseskikk innebærer en del begrensinger som skal skille sitatsaker fra plagiat/tyveri:

  • vi skal bare hente viktige, dagsordensettende saker
  • vi skal sitere lojalt og være tydelige på hvem som har gjort jobben
  • vi skal viderebringe de viktigste delene av saken, men ikke alt

Når vi klipper skal vi ikke bare følge opphavsrettens bestemmelser, men opptre kollegialt og behandle andres saker som vi vil at de skal behandle våre. Dette innebærer:

  • Kort gjengivelse av nyhetens kjerne
  • Ikke direkte avskrift, men bruk av vårt eget språk
  • Tydelig henvisning til originalmedia
  • Tilleggshenvisning ved direkte sitat
  • Selve klippsaken skal ikke overstige 3-4 avsnitt
  • Bør bygges ut med egen bakgrunnsinfo
  • Nyhetssjef bør tidlig vurdere om vi skal bygge ut med egne intervjuer etc

Hva skal vi så klippe? Relevante nyheter – og bare det. Det kan være fristende å klippe artige snakkiser for å booste vår trafikk på morgenkvisten. Men det gjør oss unødvendig avhengig av klippsaker og underbygger samtidig våre konkurrenters påstand om ”stofftyveri”. Det er heller ikke forenlig med Åndsverkloven.

Vi skal ikke klippe for å redde vår egen trafikk, vi skal klippe for å gi leserne våre en best mulig oversikt over det viktigste i nyhetsbildet.

Personlig byline skal ikke utgangspunktet ikke brukes i klippede saker, kun E24. Men straks du har bygget ut saken med vårt eget stoff, bør du skrive egen byline.

Også klippede saker skal lenkes, både til nyhetssaker og til E24 Børs. Ikke sjelden vil klippede saker omhandle saker E24 skrev om dagen før. Da er det viktig å lenke til gårsdagens saker. Klippevakten må da søke i arkivet.

Artikler fra samarbeidspartnere

Pr mars 2014 samarbeider vi med Teknisk Ukeblad, Petro, Estate Nyheter og Stocklink. Formålet med samarbeidene er at E24 utvider sin redaksjonelle profil, mens samarbeidspartnerne øker sin trafikk.

Selv om de kan legges inn direkte fra importen er det viktig at vi sjekker at artiklene følger våre standarder for språk, etikk, lesbarhet og vinkling.

Gjengangeren

Gjengangeren har et selvstendig ansvar for å vurdere troverdigheten av nyheter hentet fra andre medier. Kilder for slike opplysninger skal krediteres.

NRK

4.4.A. NRK skal være lojal med å kreditere andre medier. Det er viktig å vise publikum hvor opplysningene i en sak kommer fra. På internett er dyplenking ofte en god måte å kreditere andre mediers journalistiske arbeid. 

Sandefjords Blad

SB har et selvstendig ansvar for å vurdere troverdigheten av nyheter hentet fra andre medier. Kilder for slike opplysninger skal krediteres.

Ringerikes Blad

Andre medier skal siteres når nyheten har vært en premissleverandør for egne saker, selv om det har gått noen dager. Ved bruk av bilder eller illustrasjoner, skal opphavspersonen krediteres så sant det er praktisk mulig.

NTB

NTB har et selvstendig ansvar for å vurdere troverdigheten av nyheter hentet fra andre medier. Kilder for slike opplysninger skal krediteres.