Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.

Dagbladet

4.9.A Dersom man omtaler selvmord, må det skje med særlig varsomhet. Samtidig mener fagfolk med stor kunnskap om selvmord at medieomtale som er presis, skånsom og som gir informasjon om mulighetene for å få hjelp, faktisk kan forebygge selvmord i befolkningen. Men vær varsom, søk råd og kunnskap, vis omtanke og vær bevisst på smitteeffekt. Norsk Presseforbund har utarbeidet en egen veileder for omtalte av selvmord.

NTB

Selvmord omtales kun i tilfeller av vesentlig nyhetsinteresse. Det kan gjelde offentlig kjente personer, eller når selvmord er begått i tilknytning til alvorlige lovbrudd.

Sandefjords Blad

Selvmord omtales kun i tilfeller av vesentlig nyhetsinteresse. Det kan gjelde offentlig kjente personer eller når selvmord er begått i tilknytning til alvorlige lovbrudd.

Ringerikes Blad

Ringerikes Blad kan omtale selvmord, men det skal gjøres nøkternt. De fleste selvmord tilhører privatlivets sfære, og skal ikke omtales. 

Etterlatte bør så langt det er mulig være orientert før publisering. Det kan brukes betegnelsen selvmord eller «tok sitt eget liv».

Selvmord kan også omtales når:

- det er stor oppmerksomhet rundt personen som er død.
- politiet først har omtalt et dødsfall som mistenkelig.
- saken handler om mulig svikt i hjelpeapparatet.

Adresseavisen

Selvmord skal vanligvis ikke omtales. Unntak kan gjøres for offentlig kjente personer, selvmord begått i tilknytning til alvorlige lovbrudd eller når selvmordet blir begått i full offentlighet