Krenkelser

Norske medier havner sjelden i rettssalen på bakgrunn av påståtte lovstridige krenkelser. Samtidig som antallet klager for brudd på de presseetiske retningslinjene øker har antallet krenkelsessaker gått kraftig ned etter år 2000.

I praksis er det fire typer rettstridige krenkelser som er aktuelle for norske medier:

  • Ærekrenkelser (injurier)
  • Privatlivskrenkelser
  • Krenkelse gjennom publisering av personfoto
  • Krenkelse gjennom ulovlig rettsreferat eller ulovlig fotografering i retten

Antallet ærekrenkelsessaker har hatt en markant nedgang etter tusenårsskiftet. Samtidig har antallet privatlivssaker holdt seg stabilt lavt. Vi har sett noen flere saker som gjelder personfotokrenkelser, og krenkelser i tilknytning til referat eller fotografering fra retten, men også her er totaltallene svært lave.