Høringsuttalelser

Her finner du høringsuttalelser som Norsk Redaktørforening har avgitt i forbindelse med forslag om nye eller endrede lover, forskrifter og lignende som påvirker medienes arbeidsvilkår. Uttalelsene er sortert etter året de er avgitt.