Identifisering i journalistikken

Identifisering er et av de virkelig vanskelige og viktige områdene i presseetikken. Konsekvensene kan være enorme for enkeltmennesker, samtidig som samfunnet kan ha behov for å vite. Hensynene er ofte tunge på begge sider av vektskåla. I denne veilederen vil vi gi en oversikt over gjerdestolper i presseetikken rundt identifisering, men først og fremst noen råd om hvordan du kan gå frem for å komme til en konklusjon du står inne for som redaktør.

Avveiningene er kompliserte, og ingen saker er helt like. Ikke så sjelden havner ulike medier på hver sin løsning – noen identifiserer i større eller mindre grad og andre ikke. Til en viss grad skyldes det ulike praksis i ulike medier, men også at vi i slike saker har tunge argumenter både for og imot. Nyanseforskjeller i vurderingene kan vippe den ene eller andre veien.

I Redaktørforeningen får vi ofte spørsmål om identifisering, og bidrar med sparring og utenfrablikk. Derfor vet vi at dette er vurderinger som blir tatt på største alvor i redaksjonene. Identifisering er blant de temaene vi oftest gir råd om.

Mye av det man kan si om et menneske gjør dem lettere å kjenne igjen – som alder, bosted, kjønn, arbeid, tilknytninger, utseende, eiendommer, familieforhold og mange andre slags personlige opplysninger. Det gjør vurderingene enda mer kompliserte. Men navn og bilde (full identifisering) står i en særstilling i presseetikken, fordi det rammer hardere og over lengre tid enn alt annet – ikke minst fordi du da kobles til saken gjennom søk for all fremtid.

I denne veilederen vil vi gi en oversikt over gjerdestolper i presseetikken rundt identifisering, men først og fremst noen råd om hvordan du kan gå frem for å komme til en konklusjon du står inne for som redaktør.

De punktene i Vær Varsom-plakaten som vi berører i denne veilederen handler ikke bare om identifisering. Derfor er det viktig å understreke at dette ikke er en fullstendig gjennomgang av alle etiske vurderinger man bør foreta ut fra disse punktene. Her er det først og fremst identifiseringsspørsmålene vi har konsentrert oss om.

Veilederen er delt i tre:

  • Identifisering av omkomne eller savnede
  • Identifisering i forbindelse med klanderverdige forhold
  • Identifisering av barn

 

Takk til Anne Weider Aasen, PFU-sekretariatet, Per Arne Kalbakk og Randi Helland for gjennomlesninger og innspill i arbeidet med denne veilederen. Har du spørsmål eller innspill til veilederen, ta kontakt med oss i NR-sekretariatet. Vi er også alltid tilgjengelig for medlemmer som har behov for sparring om etiske utfordringer.

  • Solveig Husøy – assisterende generalsekretær – solveig@nored.no – 91 15 08 84
  • Reidun Kjelling Nybø – generalsekretær – rkn@nored.no – 91 10 55 11
  • Arne Jensen – seniorrådgiver (halv stilling) – arne.jensen@nored.no – 90 77 87 47

 

 

Huskeliste før publisering:
Identifisering av omkomne eller savnede
Identifisering i forbindelse med klanderverdige forhold
Identifisering av barn