Redaktørhåndboken

En ny utgave av "Slik blir du en bedre redaktør" ble lansert på NRs høstmøte 1. november 2023. 

Boken, som er på 400 sider, har 25 kapitler av til sammen 17 ulike forfattere. Den dekker temaer som ledelse, juss, etikk, redaktørrollen og en rekke praktiske «Slik gjør du det»-kapitler.

Boken ble delt ut til deltakerne på høstmøtet, men kan også bestilles fra sekretariatet. Det koster 150 kroner i porto og ekspedisjon. En foreløpig digital versjon (pdf) er tilgjengelig her. 

Når NRs nye hjemmesider er på plass vil en digital versjon versjon bli publisert.

NR har fått støtte til utgivelsen fra Pressens Faglitteraturfond.