Redaktørjakten: En veileder i rekruttering av kvinnelige ledere

Arne Jensen og Ellen Arnstad (red)

For ti år siden var andelen kvinnelige medlemmer i Norsk Redaktørforening 19 prosent. Andelen kvinnelige sjef­redaktører var 16 prosent. Det var en viktig årsak til at Norsk Redaktørforening lanserte Bra damer-prosjektet, hvori inkludert "Slik drar du bra damer” - en håndbok i rekruttering av kvinnelige ledere.  I dag er det 30 prosent kvinnelige medlemmer i NR. Blant sjefredaktørene er andelen oppe i 25 prosent. 

Er det så imponerende? Kanskje ikke, men det er langt bedre enn hva det meste av næringslivet kan vise til når det gjelder kvinnelig lederskap. Hvorvidt utviklingen er et resultat av NRs kampanje vet vi jo ikke sikkert. Trolig har flere faktorer spilt sammen. Men vi har gode indikasjoner på at Bra damer-prosjektet økte både bevissthet og ­kompetanse når det gjelder å rekruttere kvinner til ­redaksjonelle lederstillinger.

Også denne gangen har vi i all hovedsak hoppet over det å forklare hvorfor det er lurt å se etter dyktige kvinnelige leder, og konsentrert oss om å forklare hvordan man finner dem og får rekruttert dem. Vi har rett og slett ­forutsatt at det ikke er nødvendig å forklare viktigheten av å ha både kvinner og menn i et lederkollegium, eller hvor dumt det er å gå glipp av den beste lederkandidaten fordi man ikke har lett på riktig måte.

Det er ikke Norsk Redaktørforenings oppgave å blande seg borti ansettelse av redaktører. Det er eiernes jobb hva gjelder sjefredaktørene og sjefredaktørenes jobb hva gjelder de underordnede redaktørene. Derimot er det vår oppgave å bidra til at eiere og sjefredaktører tar sine ­beslutninger på best mulig grunnlag.

Derfor har vi spurt våre kvinnelige redaktørmedlemmer om råd for hvordan kvinnelige lederkandidater skal finnes og stimuleres til å søke lederjobber. Over hundre har svart.
Vi har spurt over 600 kvinnelige journalister om hva som opp­muntrer dem til å søke seg til lederposisjoner - og hva som forhindrer dem fra det. Vi har spurt erfarne kvinnelige ledere om hvordan man skaper kjønnsbalanse i ledelsen og hvordan man konkret går frem i rekrutteringsprosessene. De deler raust av sin kunnskap og sine erfaringer. Vi har spurt to unge kvinnelige redaktører om hvordan de ble rekruttert og hvilke utfordringer de har møtt. Og vi har spurt den mangeårige sjefredaktøren for VG om ”den lange reisen”, fra en mannsdominert ledergruppe til kjønnsbalanse.

Til sammen er det en veiledning som bør være nyttig for dem virkelig vil ha tak i de ”bra damene” og som er villig til å gjøre en ekstra innsats.

 

God lesning – og lykke til!

 

Oslo, april 2016

Arne Jensen og Ellen Arnstad

Her kan du laste ned pdf av veilederen

1. Kalde fakta
2. Hvorfor noen blir sjef
3...og hvorfor noen ikke blir det
4. Om å finne kvinnene...og å rekruttere dem!
5. Å oppnå kjønnsbalanse i ledelse
6. Om å bli rekruttert som leder
7. Jævla kjerring
8. Dagen blir ikke helt den samme uten
9. BRA DAMER – et annerledes perspektiv
10. Dette sier damene i undersøkelsen
Om bidragsyterne