Nyhetsarkiv

10.12.2019 14:24

Babcock har nå tre innleide fly som styrker ambulansefly-beredskapen i landet. - Foreløpig har vi ikke fått melding om noen uønskede hendelser, opplyser Helse Nord.

10.12.2019 14:00

Artikkel 18 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter sier: "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

10.12.2019 13:56

Staten, ved Personvernnemda, og Legeforeningen står på hver sin side i spørsmålet om helsepersonell skal gis en generell reservasjonsrett mot vurderinger på Legelisten.no.

10.12.2019 13:44

Her er fredsprisvinner Abiy Ahmeds tale i sin helhet. Deres Majesteter, Deres Kongelige Høyheter, ærede medlemmer av den norske Nobelkomiteen, kjære landsmenn fra Etiopia, kjære afrikanske brødre, verdensborgere, mine damer og herrer.

10.12.2019 13:44

Leder av Den Norske Nobelkomité, Berit Reiss-Andersen, sin tale i sin helhet.

10.12.2019 13:17

Løgn, korrupsjon og misbruk av enorme pengesummer avdekkes i flere interne intervjuer med offentlige tjenestemenn om amerikanernes rolle i krigen i Afghanistan.

10.12.2019 13:17

- Naturligvis en problemstilling at en slik deltagelse kan bli misbrukt.

10.12.2019 13:10

Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen beskriver fredsprisvinner, Abiy Ahmed, som en handlingens mann, som lynraskt grep mulighetene til å skape fred og endring. Men komiteen erkjenner at det er mye arbeid som gjenstår.

10.12.2019 13:08

Selskapet Babcock som har ansvaret for de ambulanseflyene i Norge har ikke fått sett avviksrapporten som vier hvor mange ganger flyene har blitt forsinket etter at de tok over som operatørere.

10.12.2019 12:26

Døende barn trenger et hospice. Det betyr ikke at de ikke skal få dø hjemme.

10.12.2019 11:34

Justisminister Jøran Kallmyr sier brenning av religiøse bøker må tillates innenfor ytringsfriheten.

10.12.2019 11:29

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) mener brenning av religiøse bøker må tillates innenfor ytringsfriheten, men tar likevel avstand fra slike handlinger.

10.12.2019 11:24

At Cissi Wallin ble dømt for falske anklager mot Fredrik Virtanen trenger ikke være noe tilbakeslag for metoo-bevegelsen. Den må bare bli voksen.

10.12.2019 11:18

- Å elske er fortsatt en lidelse som kan behandles med tilbud om forbønn, håndspåleggelse og krav eller råd om å leve i sølibat, skriver BLIKK-redaktør Erna Bøyum. Onsdag 11. desember skal homoterapi debatteres i Stortinget.

10.12.2019 11:16

Hvordan skrives det om skjønnlitteratur i bokåret 2019? 1 Egentlig er det forbløffende: Det er ikke nok at dikterne dikter, og utgir bøker, bøkene de utgir blir også kommentert, i nye bøker. Skrift avler skrift. Bøker legger seg oppå bøker.