Styre og sekretariat

Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører (og fem varamedlemmer), som velges for to år av gangen av foreningens landsmøte, sist avholdt 3. mai 2021. Årsmøtet ble avviklet digitalt, med sending fra Oslo.

Styret i Norsk Redaktørforening avholder normalt seks møter hvert år. NR-styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes i visse saker. Dokumentene til de sakene som behandles i åpent møte er som utgangspunkt offentlige. Se prinsipper for åpenhet i Norsk Redaktørforening. Valgkomiteen i perioden består av Ove Mellingen (Telemarksavisa) leder; Hanne Relling Berg (Sunnmørsposten) og Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende).

Sekretariatet i Norsk Redaktørforening teller 2,5 stillinger og består for tiden av generalsekretær og seniorrådgiver. Fra 25. mai 2021 holder de til i Pressens Hus, Skippergata 24, 0154 Oslo.

Styret i Norsk Redaktørforening:

 • Nestleder: Tora Bakke Håndlykken
 • Nyhetsredaktør, Verdens Gang, Oslo
 • Epost: torah@vg.no
 • Varamedlem: Steinulf Henriksen
 • Sjefredaktør, Folkebladet, Finnsnes
 • Epost: sh@folkebladet.no
 • Varamedlem: Eirik Hammersmark Winsnes
 • Utviklingsredaktør, Aftenposten, Oslo
 • Epost: ehw@ap.no
 • Varamedlem: Hilde Eika Nesje
 • Ansvarlig redaktør, Bø Blad, Bø i Telemark
 • Epost: hilde@boblad.no 

Sekretariatet:

 • Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø
 • Mobil: 91 10 55 11
 • Epost: rkn@nored.no