Styre og sekretariat

Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører (og fem varamedlemmer), som velges for to år av gangen av foreningens landsmøte. Siste ordinære landsmøte ble avholdt 3. mai 2021. Årsmøtet ble avviklet digitalt, med sending fra Oslo. På grunn av at ett styremedlem og fast møtende varamedlem gikk ut av styret etter jobbskifter, ble det 11. august 2022 avviklet et ekstraordinært årsmøte, for å få valgt inn nye styremedlemmer. Det ble samtidig også valgt nytt medlem til valgkomiteen, hvor det også var ett medlem som hadde trukket seg på grunn av jobbskifte.

Styret i Norsk Redaktørforening avholder normalt seks møter hvert år. NR-styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes i visse saker. Dokumentene til de sakene som behandles i åpent møte er som utgangspunkt offentlige. Se prinsipper for åpenhet i Norsk Redaktørforening. Valgkomiteen består av Ove Mellingen (Telemarksavisa) leder; Hanne Relling Berg (Sunnmørsposten), Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende) og Egil Sundvor (NRK).

Sekretariatet i Norsk Redaktørforening teller 2,5 stillinger og består for tiden av generalsekretær, assisterende generalsekretær og seniorrådgiver. Sammen med en rekke andre medieorganisasjoner har sekretariatet kontorer i Pressens Hus, Skippergata 24, 0154 Oslo.

Styret i Norsk Redaktørforening:

 • Nestleder: Tora Bakke Håndlykken
 • Nyhetsredaktør, Verdens Gang, Oslo
 • Epost: torah@vg.no
 • Varamedlem: Steinulf Henriksen
 • Sjefredaktør, Folkebladet, Finnsnes
 • Epost: sh@folkebladet.no
 • Varamedlem: Eirik Hammersmark Winsnes
 • Utviklingsredaktør, Aftenposten, Oslo
 • Epost: ehw@ap.no
 • Varamedlem: Hilde Eika Nesje
 • Ansvarlig redaktør, Bø Blad, Bø i Telemark
 • Epost: hilde@boblad.no 

Sekretariatet:

 • Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø
 • Tlf 91 10 55 11
 • Epost: rkn@nored.no
 • Assisterende generalsekretær Solveig Husøy
 • Tlf 91 15 08 84
 • Epost: solveig@nored.no