Styre og sekretariat

Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører (og fem varamedlemmer), som velges for to år av gangen av foreningens landsmøte. Siste ordinære landsmøte ble avholdt 10. mai 2023. 

Styret i Norsk Redaktørforening avholder normalt seks møter hvert år. NR-styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes i visse saker. Dokumentene til de sakene som behandles i åpent møte er som utgangspunkt offentlige. Se prinsipper for åpenhet i Norsk Redaktørforening. Valgkomiteen består av Hanne Relling Berg (Sunnmørsposten), leder; Frøy Gudbrandsen (Bergens Tidende), Egil Sundvor (NRK) og Stian Eisenträger (Forsvarets forum).

Sekretariatet i Norsk Redaktørforening teller 2,5 stillinger og består for tiden av generalsekretær, assisterende generalsekretær og seniorrådgiver. Sammen med en rekke andre medieorganisasjoner har sekretariatet kontorer i Pressens Hus, Skippergata 24, 0154 Oslo.

Styret i Norsk Redaktørforening:

 • Leder:Tora Bakke Håndlykken
 • Nyhetsredaktør, Verdens Gang, Oslo
 • Epost: torah@vg.no
 • Styremedlem: Kari Lisbeth Hermansen
 • Ansvarlig redaktør, Ávvir, Kautokeino
 • Epost: kari@avvir.no 
 • Varamedlem: Steinulf Henriksen
 • Sjefredaktør, Folkebladet, Finnsnes
 • Epost: sh@folkebladet.no
 • Varamedlem: Hilde Eika Nesje
 • Ansvarlig redaktør, Bø Blad, Bø i Telemark
 • Epost: hilde@boblad.no 

Sekretariatet:

 • Generalsekretær Reidun Kjelling Nybø
 • Tlf 91 10 55 11
 • Epost: rkn@nored.no
 • Assisterende generalsekretær Solveig Husøy
 • Tlf 91 15 08 84
 • Epost: solveig@nored.no