Styre og sekretariat

Norsk Redaktørforening ledes av et styre på ni redaktører (og fem varamedlemmer), som velges for to år av gangen av foreningens landsmøte, sist avholdt 13. juni 2017 i Trondheim. Den valgte lederen for perioden 2017-2019, Harald Stanghelle, gikk 1. november av som redaktør i Aftenposten. Han trådte samtidig ut av vervet som styreleder i Norsk Redaktørforening. Nestleder Hanna Relling Berg er dermed fungerende leder frem til NRs landsmøte i mai 2019. Styret i Norsk Redaktørforening avholder normalt seks møter hvert år. NR-styrets møter er i utgangspunktet åpne, men kan lukkes i visse saker. Dokumentene til de sakene som behandles i åpent møte er som utgangspunkt offentlige. Se prinsipper for åpenhet i Norsk Redaktørforening.

Styret i Norsk Redaktørforening:

       

 • Styremedlem: Jan-Eirik Hanssen
 • Sjefredaktør, Avisa Nordland, Bodø
 • Epost: jeh@an.no
 • Styremedlem: Ingeborg Volan
 • Redaktør for leserengasjement, Dagens Næringsliv, Oslo
 • Epost: ingeborg.volan@dn.no
 • Varamedlem: Sigvald Sveinbjørnsson
 • Ansvarlig redaktør, Bergensavisen, Bergen
 • Epost: sigvald@ba.no

Sekretariatet:

 • Assisterende generalsekretær Reidun Kjelling Nybø
 • Mobil: 91 10 55 11
 • Epost: rkn@nored.no