17. -
september
12.
august

Debatt om hatytringer og paragraf 185

Er hat og krenkelser prisen vi må betale for å leve i et fritt, meningsmangfoldig demokrati? Hva gjør vi da når utsatte grupper trues til taushet?

I sommer laget 18 samfunnsdebattanter et opprop mot paragraf 185 i straffeloven, også kalt rasisme- eller hatparagrafen. Samtidig fremmet Arbeiderpartiet et forslag om at politiet skal få mulighet til å bøtelegge hets.
Hvordan skal vi klare å bevare en bred oppslutning rundt ytringsfriheten som verdi i det norske samfunnet?
Oslo Redaktørforening inviterer til åpent debattmøte på Kulturhuset (Laboratoriet i 3. etasje) tirsdag 17. september kl 18
Anine Kierulf, jurist og fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, innleder om rasismeparagrafens historie og dagens rettstilstand. Deretter blir det debatt.
Deltakere:
Ervin Kohn, forstander i Det mosaiske trossamfunn og 2. nestleder ved Antirasistisk Senter
Nina Hjerpset-Østlie, samfunnsdebattant og redaktør for Gjenstridig.no
Maria Karine Aasen-Svensrud, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
John Olav Egeland, redaktør og politisk kommentator i Dagbladet
Rania Al-Nahi, samfunnsdebattant
Møteleder: Mona Myklebust, NRK

Her er arrangementet på facebook.