Redaktørplakaten (ukrainsk)

Her finner du Redaktørplakaten på ukrainsk.

Права та обов’язки редактора

Редактор повинен захищати свободу слова, свободу преси та свободу інформації. На своїй посаді редактор має сприяти утвердженню демократичної ролі вільних ЗМІ та служінню суспільним інтересам.

Редактор несе особисту та повну відповідальність за зміст ЗМІ.

Редактор повинен дбати про право на анонімність і захист джерел. Редактор має сприяти вільному поширенню інформації, відкритій і чесній журналістиці, що шукає правду. Редактор зобов’язаний забезпечити чітке розмежування між фактами та особистою думкою, а також точно визначити різницю між редакційним і комерційним матеріалом.

Редактор повинен взяти на себе зобов’язання, що базуються на видавничих принципах власника, та працювати відповідно до основного бачення та мети ЗМІ. У цих рамках редактор повинен мати можливість вільно та незалежно керувати редакцією, а також повну свободу прийняття рішеннь щодо змісту та думок, що висловлюються у ЗМІ. Жодні державні органи, власники, комерційні суб’єкти або будь-які інші зацікавлені ​​групи не можуть перешкоджати цій свободі. Якщо редактор опиняється у нерозв’язаному конфлікті з видавничими принципами власника, то він/вона зобов'язаний_а залишити займану посаду.

Редактор несе повну відповідальність за роботу редакції та очолює редакційний колектив. Редактор звітує безпосередньо перед видавцем/правлінням. Редактор є представником видавця/правління по відношенню до редакції і водночас представляє редакцію перед видавцем/правлінням. Редактор може делегувати владу відповідно до своїх повноважень.

 

Ця декларація була створена у співпраці між

 

Національною асоціацією медіабізнесу (раніше – Національна асоціація норвезьких газет)

 

та Норвезькою асоціацією редакторів,

 

прийнята обома організаціями 22 жовтня 1953 року та переглянута у 1973, 2004 та 2019 роках.

 

Національна асоціація медіабізнесу

Норвезька асоціація редакторів

Туве Недреберг

Ханна Реллінг Берг