Redaktørplakaten

Publisert 27.06.2011

Begrepet redaktøransvar brukes om flere forhold og har sitt utgangspunkt i det mandat ansvarlig redaktør gis av utgiver eller eier av publikasjonen. Dette bygger på en avtale, rammet inn av den såkalte Redaktørplakaten, om redaktørens ansvar og plikter. Fra 1. januar 2009 er kjernen i plakaten også lovfestet i Lov om redaksjonell fridom, som fastlegger at utgiver/eier ikke kan blande seg inn i redaktørens daglige ledelse av redaksjonen.

Rettslig sett er ansvarlig redaktør pålagt et særlig strafferettslig ansvar, ved at redaktøren kan trekkes til ansvar for publisert innhold selv om redaktøren ikke selv har godkjent den aktuelle publiseringen (straffeloven §269). Har redaktøren derimot selv skrevet eller konkret godkjent publiseringen, vil han/hun være direkte ansvarlig etter den aktuelle lovbestemmelsen, på samme måte som den som forfattet teksten. Både redaktør og journalist vil, sammen med utgiver(-selskapet) også kunne være erstatningsrettslig ansvarlig.

I menyen over finner du lenker til Redaktørplakaten i full tekst, lovteksten til redaktørens særlige strafferettslige ansvar i straffeloven § 269, lovteksten til Lov om redaksjonell fridom og en orientering om "Redaktør i konflikt".