Nyheter

Oslo tingrett kritiserer mediene

I kjennelsen hvor Oslo tingrett trekker tilbake advokat Sigurd Klomsæts oppnevning som bistandsadvokat i 22.-juli-saken, kommer retten også med sterk kritikk av mediene.

Får innsyn i styrehonorarer

Fylkesmannen i Østfold har gitt Fredriksstad Blad medhold i at avisen har krav på innsyn i styrehonorarene til tre kommunale representanter i styrene for Fredrikstad Energi AS og to av selskapets datterselskaper. For styrehonorarer fra seks andre datterselskaper ble kravet avslått.

Nekter innsyn i momsregister

Norsk Redaktørforening har i et halvt år forsøkt å få tilgang til en samlet oversikt over hvilket virksomheter som er oppført i det norske momsregisteret. Skattedirektoratet nekter.

Frifunnet i privatlivssøksmål

Bladet Sunnhordland er i Sunnhordland tingrett frifunnet i et søksmål om krenkelse av privatlivets fred, i forbindelse med omtalen av en straffesak mot en hundeeier.

Vil tette kommunale smutthull

Over 1000 kommunale selskaper, med samlet omsetning på rundt 24 milliarder kroner, slipper å følge offentlighetsloven. Nå vil Ap-politikere på Stortinget tette smutthullet.

Lovforslag om terror-rettssaken

Regjeringen fremmet i dag et eget lovforslag som gjør det mulig å henvise fornærmede og pårørende til å følge terror-rettssaken via video-overføring og ikke fra hovedsalen.

DN, Klassekampen og Dagbladet mest frem

Dagens Næringsliv, Klassekampen og Dagbladet er opplagsvinnerne blant dagsavisene i 2011. Morgenbladet økte mest blant fådagersavisene. Samlet gikk avisopplaget ned med 3,1 prosent.

Trekker krav om ransaking

Hordaland politikammer trekker kravet om ransaking i avisens Hordalands lokaler på Voss, samt på hjemmekontoret til en av avisens journalistvikarer.