Nyheter

Kartlegger mediebehov i terror-saken

NR er bedt av Oslo tingrett om å foreta en kartlegging av de ulike medienes forventede behov knyttet til den kommende rettsaken mot Anders Behring Breivik.

Ny tekstreklame på nye plattformer?

Fører de nye plattformene til mer og andre former for tekstreklame? Det er ett av de spørsmål som stilles til et tekstreklameutvalg som nå er nedsatt av NR-styret.

Offentlige skattelister til doms

En privatperson i Lindås i Hordaland har reist sak mot Staten med krav om få rettslig fastslått at offentliggjøringen av hans ligningsoppplysninger er i strid med hans menneskerettigheter etter Den europeiske menneskerettskonvensjon, artikkel 8. Nordhordland tingrett avsa kjennelse 6. mai i år om at saken avvises, men Gulating lagmannsrett har 20. september i år bestemt at saken skal fremmes for tingretten.

Seks millioner mer pressestøtte

Det foreslås en ørliten økning på pressestøtteposten i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, med samlet 326.908.000 kroner i forslag for 2012, mot 320.957.000 i saldert 2011-budsjett. Det betyr cirka 6 millioner kroner eller vel to prosent. Posten til anvendt medieforskning og etterutdanning, som bl a omfatter IJ, foreslås redusert med en million kroner.

Dagbladet frifunnet i injuriesak

Et stort flertall på seks av sju dommere i Borgarting lagmannsrett har frifunnet Dagbladet i en injuriesak reist av en privatetterforsker. Han påsto seg ærekrenket av Dagbladet gjennom tre utsagn i januar 2007, men har nå tapt søksmål mot avisen både i tingretten og i lagmannsrett.

Mediene skeptiske til nett-sletting

Norske medieorganisasjoner mener det må stilles klare vilkår til stenging eller blokkering av nettsteder som publiserer materiale i strid med opphavsretten. Alle mener det må domstolsbehandling til for å gjennomføre slike tiltak.

DN-journalist tapte i Høyesterett

DN-journalist Cecilie Langum Backer er pålagt å forklare seg for Borgarting lagmannsrett om sin kontakt med investoren som retten mener var hennes kilde til de bærende opplysningene i en sak om oljeselskapet DNO. Det har Høyesterett bestemt, under dissens 3-2.

Porsgrunn og Kongsvinger mest åpne

Kongsvinger og Porsgrunn er de to åpneste kommuner i landet, i følge Norsk Presseforbunds åpenhetsindeks. Begge fikk 17 av 18 mulige poeng.