2019-05-21 - Innspill fra NJ og NR til revidert nasjonalbudsjett