Når krisen rammer – og møtet med ofre og pårørende

En veileder for hva redaktører og journalister bør tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer.

1. Hvorfor en veileder
3. Dette sier presseetikken
4. Dette sier PFU
5. Noen typetilfeller