2. 12 gode råd

Her følger 12 råd om hva vi bør tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer.

1. Klargjør din rolle
2. Vær tydelig om premissene
3. Opptre høflig og profesjonelt
4. Ta et nei for et nei!
5. Fakta foran følelser
6. Finn en kontaktperson
7. Vær åpen om hvorfor du spør
8. Ikke bring dødsbudskap
9. Sett aldri de pårørende i redaktørstolen!
10. Ikke inngå avtaler om hva som skal publiseres
11.Forklar den videre journalistiske prosessen
12. Informer om kommende saker