2. Vær tydelig om premissene

Det er svært viktig å være tydelig på premissene for intervjusituasjonen.

Vær nøye på å presisere om du stiller spørsmål for å få vite og/eller forstå hva som har skjedd eller om det er ment som uttalelser for sitat. Vær nøye på å avklare hvorvidt vedkommende skal presenteres med navn og bilde eller være anonym, og forklar hva det innebærer.