Råd om kunstig intelligens

AI-teknologien endrer seg raskt. Det vil være umulig å lage retningslinjer som holder seg i årevis. Vårt råd er å lage så gode retningslinjer som mulig for nå-situasjonen, og ta dem opp til revurdering jevnlig.

HER FINNER DU NRs RÅD OM REDAKSJONELL BRUK AV KUNSTIG INTELLIGENS

Teknologien gir mange muligheter, og retningslinjene bør gi tydelige rammer for bruk i journalistisk arbeid og publisering, samtidig som det er rom for testing og læring.

Den viktigste valutaen vi har er publikums tillit. Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Medieansvarsloven gjelder for alt vi publiserer. Når vi tar i bruk generativ kunstig intelligens, må vi gjøre det på en måte som bevarer medienes troverdighet. Åpenhet overfor publikum om hvordan vi jobber blir enda viktigere enn før, og helt avgjørende for troverdigheten. Derfor bør redaksjonens retningslinjer være tydelige både på arbeidsprosess, publisering og merking. Retningslinjene kan gjerne trekke fram de delene av Vær Varsom-plakaten som er særlig relevant – f.eks. kildekritikk og opplysningskontroll, vern av fotografiets troverdighet og håndtering av upublisert materiale.

En takk til VG, Adresseavisa, Haugesunds Avis, Aftenposten, NRK, Nettavisen, TV 2 og Dagens Næringsliv for deling av interne retningslinjer. Redaktørforeningens råd bygger i stor grad på arbeidet som er gjort i disse redaksjonene. NRs tek-skvadron har gitt gode innspill underveis og stiller seg bak rådene - en takk også til dem: Christer S. Johnsen, Marius Arnesen, Eivor Jerpåsen, Derek André Bjølgerud og Espen Andersen.

Her har NR samlet flere redaksjoners egne retningslinjer om bruk av kunstig intelligens.

Ta kontakt med NR-sekretariatet dersom du har innspill til denne veilederen eller ønsker å dele din redaksjons retningslinjer.

NRs råd om kunstig intelligens
Redaksjonenes egne retningslinjer