Derfor skal du kreditere

Både åndsverkloven og i Vær varsom-plakaten stilles det krav til kreditering ved sitat.

I punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten heter det at "Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier". I åndsverklovens § 29 heter det at det er lov å sitere "i tråd med god skikk", og i § 25 heter det at "Kilden skal alltid angis slik som god skikk tilsier". 

Faktaopplysninger kan gjengis uten at det kommer i konflikt med den juridiske opphavsretten. Men også her er det god presseskikk å gjengi kilden for faktaopplysningene.

Å kreditere kilden er god skikk overfor den som har framskaffet opplysninger. Minst like viktig er det at man synliggjør kildene overfor lesere, lyttere og seere. Journalistikken blir mer transparent og etterprøvbar. Kvaliteten og troverdigheten øker ved at flere kilder oppgis. Dette er i tråd med hovedregelen i Vær Varsom-plakatens punkt 3.1: ” Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.”

Tilbake til hovedsiden for veilederen