Sitater og kreditering

Debatten i kjølvannet av flere saker om urettmessig kopiering viser at det er behov for en opprydding - både når det gjelder begrepsbruk og når det gjelder hva som er juss og hva som er etikk. Her er oversikt over juss og etikk på området samt råd om hvordan du kan sikre gode rutiner i egen redaksjon.

Slik kan du sikre gode rutiner for sitering og kreditering i egen redaksjon

  • Diskuter jevnlig praksis for kreditering og sitering i egen redaksjon. Sørg for gode systemer for gjennomgang av saker før publisering. Særlig gjelder dette eksterne bidrag og bidrag fra medarbeidere som jobber mye på egenhånd, skjermet fra redaksjonens øvrige virksomhet.
  • Vurder å etablere egne etiske husregler på dette området. NRK er en av redaksjonene som har et eget punkt i sin etikkhåndbok om dette spørsmålet: ”4.4.A NRK skal være lojal med å kreditere andre medier. Det er viktig å vise publikum hvor opplysningene i en sak kommer fra. På internett er dyplenking ofte en god måte å kreditere andre mediers journalistiske arbeid.” NRK utarbeidet i 2015 egne retningslinjer for sitering og kreditering i nyhets- og aktualitetsproduksjon.
  • Da Norsk Redaktørforening samlet inn etiske internregler fra 46 redaksjoner i 2014, hadde seks av redaksjonene egne underpunkter på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten som gikk på kreditering av andre medier. Du finner dem her.
  • Oppdater deg på opphavsrett. Anbefalt litteratur: Nils E. Øy: "Medierett for journalister", Olav Torvund "Opphavsrett for begynnere" og Jon Wessel-Aas ”Opphavsrett, fotorett og personbilder i nettjournalistikk”. 
  • Norsk Redaktørforening tilbyr årlig kurs i opphavsrett for redaksjonelle ledere. Sjekk med sekretariatet når neste kurs arrangere.
  • Vær åpen om kilder, journalistiske metoder og etiske dilemmaer. Husk at åpenhet også om feil bidrar til å bygge tillit. Åpenhet betyr etterprøvbarhet, men det sikrer også den troverdigheten som er helt nødvendig for redaktørstyrte mediers eksistens.
  • Les mer om sitatretten og rettspraksis her.

Har du spørsmål om sitatrett eller andre redaktørfaglige temaer - ikke nøl med å ta kontakt med NR-sekretariatet.

Hva kan du sitere?
Derfor skal du kreditere
"Dårlig gjort" trenger ikke være ulovlig eller uetisk
Når må du betale for bruken?