Når må du betale for bruken?

Sitering i tråd med åndsverkslovens § 29 er en såkalt "fribruksrettighet".

 Det vil si at opphavsmannen ikke kan kreve betaling for lovlig sitering. Men bruk av åndsverk utover dette må avtales med opphavsmannen. Noe annet er det dersom du, med hjemmel i åndsverklovens §36, bruker bilder, for eksempel fra Facebook, for å illustrere aktuelle nyhetssaker.

Det kan du gjøre uten å spørre om lov, dersom bildet regnes som offentliggjort, det kan knyttes til en dagshendelse, og det ikke er tatt med sikte på publisering i profesjonelle nyhetsmedier. Men du har selv ansvar for å komme i kontakt med opphavsmannen og tilby vedkommende et honorar.

Tilbake til hovedsiden for veilederen