Slik får du til minnelig ordning

Det er ikke nødvendigvis noe mål aldri å bli klaget inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). Journalistikk som utfordrer vil også ofte være journalistikk som utløser klager. Derimot bør det være et mål ikke å bli felt for brudd på god presseskikk. Én måte å unngå det på er å komme frem til en såkalt minnelig ordning med klager. Denne veilederen kan hjelpe deg til å finne en løsning i minnelighet.

Her er ti råd i kortform

  1. Sørg for å få klagen skikkelig utredet
  2. Send skriftlig forespørsel – fra ansvarlig redaktør!
  3. Bruk klagerens måte å kommunisere på
  4. Forklar bakgrunnen – PFUs vedtekter
  5. Lytt til klageren og klarlegg hva som er viktig for han/henne
  6. Redegjør for ulike løsningsalternativer
  7. Formuler deg med respekt og ydmykhet
  8. Hold PFU-sekretariatet orientert underveis
  9. Bruk tid – det demper konfliktnivået
  10. Formuler konkrete forslag til løsninger

Her er de ti rådene utdypet

Her er veilederen i utskrivingsvennlig format

1. Hvorfor minnelig ordning - hvorfor veileder?
2. Å tørre å innrømme feil
3. Kom PFU i forkjøpet!
4. Veien til en minnelig ordning