Klosteret ilConvento ble bygget på 1100-tallet og ligger 14 mil utenfor Roma. Foto: ilConvento/Kaleidos

Startkabler for skrivelysne

Jeg unner alle et slikt kurs, både på grunn av innholdet og de helt særegne omgivelsene, skriver Anne Lise Gjetvik. Hun deltok på skrivekurs i klosteret ilConvento i Umbria, Italia i 2017. 

Takk for stipend kr 10 000 som jeg ble tildelt i januar 2017. Stipendiet ble brukt slik:

SKRIVEKURS - "STARTKABLER FOR SKRIVELYSTNE" i Italia

Jeg sakser fra kursbeskrivelsen: «Kurset egner seg for alle som trenger en konsentrert vitamininnsprøytning for å komme i gang med skrivingen. Gjennom en kombinasjon av undervisning i skriveteknikk, igangsettende øvelser og individuell veiledning hjelper Merete Morken Andersen den enkelte å finne sitt eget uttrykk i skrift. Hun legger også vekt på å finne sammenhengen mellom ”livsfortellingen” om oss selv og hvordan denne har lagt til rette for eller hindret vårt eget skapende uttrykk. Hun spør: Hva skjer med uttrykket når livsfortellingen undersøkes og skrives om? Kurset egner seg både for nybegynnere og for dem som har litt skriveerfaring fra før. Det blir undervisning i to økter pr. dag.  

Kursholder Merete Morken Andersen er skjønn- og faglitterær forfatter (siste utgivelse: Skriveboka, Aschehoug nov. 2008) og har lang erfaring som forlags- og tidsskriftsredaktør. Hun er faglig leder for Aschehoug forfatterskole og underviser i faglitterær skriving ved Høgskolen i Vestfold. Hun har også bakgrunn som terapeut. Hun har holdt en rekke skrivekurs i regi av Kaleidos på ilConvento (Abbazia di San Pietro) tidligere.

TIDSPUNKT:20. - 27. april 2017.

STED:klosteret ilConvento i Umbria, Italia  

PRIS: Opphold enkeltrom : kr 15 180,-.

Prisen inkluderer to daglige undervisningsøkter (totalt ca. 20 timer), kost (frokost, lunsj, middag, vin mm.) og losji, utflukt til Assisi, samt busstransport fra/til Roma (Fiumicino) til/fra klosteret. Deltakerne bestiller – og betaler – flyreisen selv.»

Jeg er svært glad for at jeg fikk mulighet til å delta på dette kurset som hadde 16 deltakere med varierende grad av skriveerfaring og svært forskjellig yrkesbakgrunn. Tre av oss var journalister. Morken Andersen hadde lagt opp kurset slik at man, uansett nivå, hadde utbytte av kurset. Det var en intens uke med forelesninger morgen og ettermiddag, samt oppgaver og individuelt arbeid mellom undervisningsøktene.

Jeg unner alle et slikt kurs, både på grunn av innholdet og de helt særegne omgivelsene. Det ga rom for refleksjon rundt rollen som medieleder og hvordan man kommuniserer.

Ytterligere spørsmål fra noen som vurderer et slikt kurs? Send meg en mail:anne.lise.gjetvik@egmont.com