Med støtte fra NRs vederlagsfond deltok ansvarlig redaktøri Nettavisen, Gunnar Stavrum på IRE-konferansen i juni 2022.

IRE-konferansen 2022: Inspirerende og utfordrende

Fire reportere og redaksjonelle ledere fra Nettavisen deltok på årets konferanse i regi av Investigative Reporters & Editors (IRE) i Denver, Colorado. – Inspirerende, lærerikt og matnyttig, er dommen fra sjefredaktør Gunnar Stavrum.

Med snart 50 års historie er IRE selve urkilden til mange nasjonale undersøkende konferanser, som SKUP i Norge. Konferansen i Denver samlet flere hundre deltakere fra både aviser, nettmedier og fjernsyn, og muligheten til å bli kjent med kolleger og eksperter er et godt argument for å delta på IRE.

Fokuserer på amerikansk virkelighet. En mulig mangel, sett med norske øyne, er at IRE fokuserer på journalistikk i USA og at de fleste historiene omhandlet særamerikanske forhold. Likevel var konferansen både inspirerende, lærerikt og matnyttig.

Innen featuresjangeren var en rekke foredrag viet universelle grep innen historiefortelling samt tips og triks for å gripe og holde på leserne gjennom lange tekster – som vi umiddelbart introduserte i redaksjonen.

En annen del av IRE fokuserer rundt verktøy som kan benyttes av redaksjoner i jakten på informasjon, som avansert søking med Google og gratis pdf-verktøy for å søke og kategorisere enorme dokument. Her var det mye nytt og nyttig å lære. I tillegg knyttet man kontakter som kan bidra dersom en står fast. 

Graveprosjekter på sport. Nettavisens sportsredaksjon kan ta lærdom av flere eksempler som ble presentert av panelet bestående av Molly Hensley-Clancy fra The Washington Post, Peter Madden fra ABC News og TJ Quinn fra ESPN. De tok for seg egenproduserte graveprosjekter innenfor sportsjournalistikken som har fått større oppmerksomhet i USA.

Panelet bedyret behovet og påpekte potensialet for denne type journalistikk i idrettens verden og viste til millioner av dollar i omløp og en rekke eksempler på korrupsjon i idretten. Hensley-Clancy presenterte avsløringer om en profilert fotballtrener som hadde stått for trakassering og krenkende oppførsel mot spillere i kvinnefotballen i en årrekke. Saken resulterte i at treneren ble oppsagt.

Et tankevekkende poeng fra Washington Post-journalisten, var at hun synes det var lettere å få de aktuelle spillerne til å stå frem ettersom hun selv er kvinne. Med en omfattende dekning av kvinneidrett i Norge oppfattes Hensley-Clancys tilfelle som et godt eksempel på behovet for flere kvinnelige sportsjournalister også her hjemme.

Årets IRE-konferanse ga også god veiledning knyttet til verktøy i den daglige arbeidshverdagen. 

Bedre videoproduksjon. Leah Dunn fra WSB-TV og Jason Solowski fra NBC kom med flere gode råd til å heve vår digitale videoproduksjon med flere enkle og rimelige grep. Spesielt inspirerende å se hvor enkelt de løste en to-kameraproduksjon supplert med et kamera på mobiltelefonen. Dette er løsninger som norske journalister også kan benytte i deres hverdag. 

 Norske medier kan også dra stor nytte av de mange eksemplene til Google-ekspert Henk van Ess som viste hvor algoritmestyrt resultatene fra søkemotoren er. 

 Van Ess kunne imidlertid avsløre flere metoder som i større grad åpner for mer relevante og mer tilnærmet det man faktisk søker etter. Utvilsomt nyttige råd som enhver journalist vil ha bruk for i arbeidshverdagen. 

Hovedlærdommer. Sist ga konferansen en lang rekke ideer til saker og tema som også er gode i Norge, og bare det gjør turen vel verdt:

  • Slik gjennomfører du god faktasjekk - struktur for dette.
  • Hvordan kan man utvikle undersøkende journalistikk ut fra hendelser (integrere dette bedre i nyhetsarbeidet, sette av ressurser osv.)
  • Slik har Pulizer-vinnende journalister jobbet med saker om menneskehandel
  • Forskjeller i datakilder i Norge og USA

Slik bygger man tillit