SUJO-masteremne - Fra ide til publisering

Nyhetsredaktør i Medier 24, Jan Magnus Weiberg-Aurdal anbefaler varmt masteremnet han valgte på Senter for undersøkende journalistikk (SUJO). Her er hans  råd til andre redaktører som kan tenke seg å søke det samme eller et lignende masteremne. 

Jeg søkte stipend fra NRs vederlagsfond før sommeren 2023, for å ta SUJO-masteremnet UJO660 - Fra idé til publisering høsten samme år. Jeg ble tildelt 20.000 kroner av totalen på 30.000 kroner, som emnet kostet. Det takker jeg NR for, for dette var verdt tiden og pengene.

Årsaken til at jeg ville ta masteremnet var for å styrke min egen - og Medier24s - gravekompetanse. Jeg har primært jobbet med nyheter i hele min journalistkarriere, så behovet for faglig påfyll for med undersøkende journalistikk var åpenbar.

Medier24 har en unik posisjon i det norske medielandskapet, ved at vi skal overvåke og med kritisk blikk dekke mediebransjen selv. Vi er allerede gode på nyheter, men jeg ønsker at vi skal bli enda bedre på gravejournalistikk. Inspirert av Forsvaret forums gravesuksess det siste året, så var dette masteremnet ett av flere grep vi ville ta i løpet av 2023 for å oppnå dette. Flere grep kommer i 2024.

I emnebeskrivelsen heter det at: «Emnet skal gi studentene både teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikle alle relevante sider ved et graveprosjekt. Studentene lærer å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.»

Det var lagt opp til tre fysiske samlinger ved SUJO i Bergen, og eksamen var en emneoppgave. Totalt ga studiet 10 studiepoeng ved Universitet i Bergen.

Jeg synes de faglige, praktiske og teoretiske elementene utfylte hverandre godt. Spesielt god nytte hadde jeg av de fysiske samlingene, og de tilhørende diskusjonene med andre studenter og lærere. Det var veldig givende og ikke minst inspirerende å diskutere gravejournalistikk med andre journalister fra hele landet. Det var også interessant å høre mer om hvilke graveprosjekter andre mediehus jobber med, og prioriterer. Ekstra motiverende var det å få sine egne ideer og prosjekter «lagt under lupen» av de andre studentene.

Disse erfaringene har jeg allerede brukt i arbeidshverdagen, og flere av tipsene fra forelesningene er blitt implementert i vår redaksjon. Særlig interessant var det å lære mer om gravedesign, samt hvordan du utvikler dette designet fra starten av i et prosjekt. Her må jeg trekke frem forelesningene fra tidligere Uppdrag Granskning-redaktør Nils Hanson som høydepunkter.

Det var også nyttig å lære mer om hvilke etiske, praktiske og metodiske problemstillinger man møter i forbindelse med graveprosjekter. Og ikke minst hvordan man skal møte og takle dem. Her var det flere interessante forelesninger på samlingene.

SUJO estimerer en arbeidsinnsats på studiet tilsvarende 20-30 prosent arbeidstid. Det må jeg si var veldig vanskelig å imøtekomme. Jeg hadde klarert med sjefredaktør all nødvendig permisjon i forbindelse med samlinger og eksamen, men jeg overvurderte litt hvor tidkrevende studier faktisk er. Selv om det «bare» er 10 studiepoeng. Det er flere år siden jeg selv gikk på universitetet, og utfordringer med tidsklemma ble etter hvert ganske tydelig for meg. Jeg hadde glemt hvor krevende det er å være student. Den gode følelsen da eksamen var innlevert og ble bestått var imidlertid den samme.

Jeg anbefaler andre redaktører som vurderer å søke samme - eller lignende - emne å vurdere hvorvidt du faktisk har tid og anledning. Det er selvsagt ikke umulig å jobbe med dette på kvelder og helger, men jeg vil anbefale å få og bruke hele studiedager.

Jeg vil også hjertelig anbefale å bruke de fysiske samlingene i Bergen godt, og da spesielt diskusjonene med medstudentene.

Et siste råd er å kople studiet og oppgaven så mye som mulig på din arbeidshverdag, slik at du får dobbel nytte av innsatsen.

Jan Magnus Weiberg-Aurdal, nyhetsredaktør, Medier24