Regionforeningen ble stiftet 25. oktober 1989, og organiserer redaktører i Møre og Romsdal fylke. Foreningen har 30 medlemmer pr. januar 2021

Leder i Møre og  Romsdal redaktørforening er for tiden ansvarlig redaktør Ole Knut Alnæs, Tidens Krav, ole.knut.alnaes@tk.no

Styret består for øvrig av:

Kristin Knudsen, Sunnmørsposten

Jan Inge Tomren, Romsdals Budstikke

Linda Eikrem,  Vikebladet Vestposten

Tommy Fossum, Driva - vara

Britt Ingunn Marstad, Storfjordnytt  vara