NRs regionforeninger

Norsk Redaktørforening har ni regionforeninger, der NR-medlemmene er fordelt etter geografisk tilhørighet.

Møre og Romsdal Redaktørforening
Nordnorsk Redaktørforening
Oplandenes Redaktørforening
Oslo Redaktørforening
Rogaland og Agder Redaktørforening
Trøndelag Redaktørforening
Vestafjelske Redaktørforening
VeTeBu Redaktørforening
Østfold Redaktørforening