NRs regionforeninger

Norsk Redaktørforening har ni regionforeninger, der NR-medlemmene er fordelt etter geografisk tilhørighet.