Regionforeningen organiserer redaktører i Nordland, Troms og Finnmark og har 82 medlemmer pr. januar 2020

Leder for Nordnorsk redaktørforening er for tiden  Steinulf Henriksen, Folkebladet, sh@folkebladet.no

De øvrige styremedlemmene er:

  • Medlem: Nina Einem, NRK Troms
  • Medlem: Jan-Eirik Hanssen, Avisa Nordland  
  • Første varamedlem: Bjørnar Larsen, Lofotposten 
  • Andre varamedlem: Marit Almendingen, Helgelendingen
  • Kasserer: Vibeke Madsen, Avisa Nordland
  • Sekretær: Rolf Edmund Lund, Altaposten

Valgkomite:Lars Birger Persen, Sagat og Marit Ulriksen, Rana Blad