Regionforeningen organiserer redaktører i Nordland, Troms og Finnmark og har 82 medlemmer pr. januar 2022

Leder for Nordnorsk Redaktørforening er for tiden Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet, sh@folkebladet.no

De øvrige styremedlemmene er:

Jan-Eirik Hanssen, Avisa Nordland

Vibeke Madsen, NRK

Rolf Edmund Lund, Altaposten

Marit Almendingen, Helgelendingen

Vara: Bjørnar Larsen, Lofotposten

Vara: Nina Einem, NRK

Valgkomite:Lars Birger Persen, Sagat og Marit Ulriksen, Rana Blad