Regionforeningen organiserer redaktører i Nordland, Troms og Finnmark og har 88 medlemmer pr. januar 2024.

Leder for Nordnorsk Redaktørforening er for tiden Steinulf Henriksen, sjefredaktør i Folkebladet, sh@folkebladet.no

De øvrige styremedlemmene er:

Vibeke Madsen, NRK Nordland

Rolf Edmund Lund, Altaposten

Marit Almendingen, Helgelendingen

Bjørnar Larsen, Lofotposten

Vara: Nina Einem, NRK Nord

Valgkomite:Lars Birger Persen, Finnmark Dagblad og Marit Ulriksen, Rana Blad