Regionforeningen organiserer redaktører i Østfold fylke og har 23 medlemmer pr. januar 2020

Leder for Østfold redaktørforening er for tiden Øivind Lågbu, Fredriksstad Blad - oivind.lagbu@f-b.no

Øvrige styremedlemmer er:

  • Geir Ola Eggen, Fredriksstad Blad (kasserer)
  • Grete Ruud, NRK Østfold (sekretær)
  • Pål Enghaug, Moss Avis (vara)
  • Petter Kalnes, Sarpsborg Arbeiderblad (vara)