Regionforeningen ble formelt stiftet 26. februar 1972, og organiserer redaktører i Østfold fylke. Pr april 2023 har foreningen 23 medlemmer.

Leder for Østfold redaktørforening er for tiden Morten Ulekleiv, Halden Arbeiderblad - Morten.Ulekleiv@ha-halden.no

Øvrige styremedlemmer er:

  • Erik André Pedersen, Fredriksstad Blad (kasserer)
  • Trond Eivind Nilsen, Smaalenenes Avis (sekretær)
  • Pål Enghaug, Moss Avis (vara)
  • Jarle Bentzen, Smaalenenes Avis (vara)
  • Revisor:  Jon Jacobsen, Fredriksstad Blad