Regionforeningen ble stiftet 1. november 1980 og organiserer redaktører i medier i Innlandet fylke. Foreningen har 43 medlemmer pr. januar 2024.

Oplandenes Redaktørforening ledes for tiden av ansvarlig redaktør i Valdres, Hilde Lysengen Havro - hilde.havro@avisa-valdres.no

Styret består for øvrig av

- Erik Børresen, Oppland Arbeiderblad

- Katrine Strøm, Hamar Arbeiderblad

- Astrid Kvam Helset, Vigga

- Trine Rasmussen, Ringsaker Blad

vara:

- Torbjørn Moen, Avisa Valdres

- Per-Erik Stømner, Glåmdalen