Regionforeningen ble stiftet 1. november 1980 og organiserer redaktører i medier i Innlandet fylke. Foreningen har 39 medlemmer pr. januar 2022.

Oplandenes Redaktørforening ledes for tiden av ansvarlig redaktør i Gudbrandsdølen Dagningen, Tom Martin Hartviksen, tom.martin.hartviksen@gd.no

Styret består for øvrig av

- Erik Børrresen,  Oppland Arbeiderblad

- Katrine Strøm,  Hamar Arbeiderblad

- Silje Kampesæter, NRK

vara:

- Torbjørn Moen, Avisa Valdres

- Per-Erik Stømner, Glåmdalen