Regionforeningen organiserer redaktører i Oslo og Akershus og har 354 medlemmer pr. januar 2024.

Leder i Oslo Redaktørforening er for tiden David Stenerud, redaktør i ABC Nyheter - david.stenerud@abcnyheter.no

Nestleder er Helje Solberg, NRK

Øvrige styremedlemmer:

Hilde Schjerve, NTB (styremedlem)

Danby Choi, Subjekt (varamedlem)

Tone Tveøy Strøm-Gundersen (varamedlem)