Regionforeningen organiserer redaktører i Oslo og Akershus og har 324 medlemmer pr. februar 2019

Leder i Oslo Redaktørforening er for tiden Silje Hovland, TV 2 - sih@tv2.no

Nestleder er Ole Kristian Bjellaanes, NTB

Øvrige styremedlemmer:

Helje Solberg, VG

David Stenerud, Dagsavisen (møtende vara)

Hege Breen Bakken, Fagbladet (møtende vara)