Regionforeningen organiserer redaktører i Oslo og Akershus og har 348 medlemmer pr. januar 2020

Leder i Oslo Redaktørforening er for tiden Silje Hovland, TV 2 - sih@tv2.no

Nestleder er Ole Kristian Bjellaanes, NTB

Øvrige styremedlemmer:

Helje Solberg, VG

David Stenerud, Dagsavisen (møtende vara)

Tove Lie, Khrono (møtende vara)