Regionforeningen organiserer redaktører i Oslo og Akershus og har 319 medlemmer pr. januar 2018

Årsmøtet i Oslo Redaktørforening 2018, ble avholdt den 15. mars, og styrets sammensetning er nå:

Leder i Oslo Redaktørforening er for tiden Silje Hovland, TV 2 - sih@tv2.no

Nestleder er Ole Kristian Bjellaanes, NTB

Øvrige styremedlemmer:

Helje Solberg, VG

David Stenerud, Dagsavisen (møtende vara)

Hege Breen Bakken, Fagbladet (møtende vara)