Regionforeningen organiserer redaktører i trøndelagsfylkene og har 56 medlemmer pr. januar 2021

Trøndelag Redaktørforening ledes for tiden av Merete Verstad - valgt for to år - e-post merete.verstad@nrk.no 

Merete Verstad er programsjef i NRK Trøndelag

Styret består for øvrig av:

  • Erik Skarrud, sekretær i Kringkastingsrådet, NRK (kasserer)
  • Lars Østraat, ansvarlig redaktør i Trønderbladet og Opdalingen (sekretær)
  • Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen
  • Gunn Kari Hegvik, sjefredaktør i Fosna-Folket
  • vara: Kim Riseth, ansvarlig redaktør i Namdalsavisa
  • vara: Pia Marie Lerseth, ansvarlig redaktør i Inderøyingen