Regionforeningen organiserer redaktører i trøndelagsfylkene og har 48 medlemmer pr. januar 2020

Trøndelag Redaktørforening ledes for tiden av Merete Verstad - valgt for to år - e-post merete.verstad@nrk.no 

Merete Verstad er kompetansesjef i NRK Trøndelag

Styret består for øvrig av:

  • Gunn Magni Galaaen, redaktør i Trønder-Avisa
  • Erik Skarrud, sekretær i Kringkastingsrådet, NRK (kasserer)
  • Lars Østraat, ansvarlig redaktør i Trønderbladet og Opdalingen (sekretær)
  • Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket
  • vara: Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisen