Regionforeningen organiserer redaktører i trøndelagsfylkene og har 69 medlemmer pr. mars 2023.

Trøndelag Redaktørforening ledes for tiden av Merete Verstad  - merete.verstad@nrk.no 

Merete Verstad er programsjef i NRK Trøndelag

Styret består for øvrig av:

  • Erik Skarrud, sekretær i Kringkastingsrådet, NRK (kasserer)
  • Kirsti Husby, ansvarlig redaktør i Adresseavisen
  • Bjørn Rønningen, prosjektredaktør, Polaris Media Midt-Norge
  • Gunn Kari Hegvik, sjefredaktør i Fosna-Folket
  • vara: Kim Riseth, ansvarlig redaktør i Namdalsavisa
  • vara: Pia Marie Lerseth, ansvarlig redaktør i Inderøyingen