Regionforeningen organiserer redaktører i trøndelagsfylkene og har 50 medlemmer pr. januar 2019

Trøndelag Redaktørforening ledes for tiden av Erlend Hansen Juvik, Adresseavisen - valgt for to år - e-post erlend.hansen.juvik@adresseavisen.no

Styret består for øvrig av:

  • Merete Verstad, NRK 
  • Heidi Kultorp, Adresseavisen 
  • Linn Yttervik, Stjørdalens Blad
  • vara:
  • Janne Hopmo, Frostingen
  • Erik Skarrud, NRK