Regionforeningen organiserer redaktører i Vestfold, Telemark og Buskerud fylker og har 66 medlemmer pr. januar 2019

Leder i VeTeBu redaktørforening er for tiden distriktsredaktør i NRK, Heidi Pleym, heidi.pleym@nrk.no

Øvrige styremedlemmer er:

  • Tom Erik Thorsen, Varden
  • Mette Stensholt Schau, NRK Vestfold
  • Janne Sundelius Braathen, Drammens Tidende

Revisor: Morten Wang, Tønsbergs Blad

Det avholdes årsmøte i VeTeBu redaktørforening  torsdag 28. mars i Tønsberg, - se nærmere info under "Innkallinger"