Regionforeningen organiserer redaktører i Hordaland og Sogn og Fjordane og har 69 medlemmer pr. januar 2020

Leder for Vestafjelske Redaktørforening, er for tiden redaktør i Sogn Avis, Jan Inge Fardal.  jan.inge.fardal@sognavis.no

Med seg i styret har han:

  • Sigvald Sveinbjørnsson, Bergensavisen (kasserer)
  • Elin Madsen, Hordaland
  • Dyveke Buanes, NRK (vara)