Regionforeningen organiserer redaktører i Hordaland og Sogn og Fjordane og har 69 medlemmer pr. januar 2020

Leder for Vestafjelske Redaktørforening, er for tiden ansvarlig redaktør i Bergensavisen: Sigvald Sveinbjørnsson - sigvald@ba.no

Med seg i styret har han:

  • Astrid Dalehaug Norheim, Dagen (kasserer)
  • Kai Aage Pedersen, Firda
  • Dyveke Buanes, NRK (vara)