10 råd fra de som svarte på undersøkelsen

Disse rådene er hentet fra svarene på følgende spørsmål i undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen: ”Her kan du, om du ønsker, komme med råd til ledere og arbeidsgivere om hvordan de bør håndtere denne type saker.” Totalt ble det gitt 626 åpne svar i dette tekstfeltet.

 

1. Ta trakassering på alvor – og grip inn raskt

 • - Håndter saker med all mulig åpenhet, uten gapestokk.
 • - Det verste ledere kan gjøre er å feie under teppet, neglisjere og overse.

2. Ha tydelige rutiner – og gjør dem kjent i hele organisasjonen

 • - Gjør retningslinjene kjent for alle ansatte med jevne mellomrom. Grip inn kontant og støttende når trakassering finner sted.
 • - Det er knyttet så mye skam og skyldfølelse til dette. Å ha en "bruksanvisning" ville ha hjulpet.

3. Sørg for lederopplæring og tenk gjennom lederatferd

 • - Lag en «hvordan unngå seksuell trakassering for dummies» for ledere.
 • - Gi tydelige føringer for god oppførsel og gå foran som et godt eksempel!

4. Tillitsvalgte har en viktig rolle

 • - Bruk verneombudene og fagforeningsrepresentantene godt. Det er ofte lettere å snakke med sine tillitsvalgte først.
 • - Vi må ha flere synlige tillitsvalgte.

5.Tenk gjennom hvilket språk som brukes

 • - Ikke aksepter en sexistisk og diskriminerende humor blant de ansatte.
 • - Etter at #metoo startet, har jeg gjentatte ganger vært vitne til eldre mannlige kolleger som forsøker å latterliggjøre eller på andre måter avvise alvoret i det.

 6. Kjønnsdiskriminering skal ikke forekomme

 • - Det er viktig at medieledere ser kritisk på verbal og non-verbal kultur i egen bedrift, fordi den kulturen også påvirker lederbeslutningene.
 • - Når kvinner er i klart mindretall, er det ekstra viktig at arbeidsmiljøet ikke sklir ut i grisevitser og gutteprat.

7. Sørg for et godt arbeidsmiljø

 • - Sett opp husregler der det oppfordres til folkeskikk og mellomkollegial respekt; f.eks. skal ikke "vennskapelig massasje" utføres i arbeidstiden, kolleger skal omtales med fornavn - ikke kallenavn (som bl.a. kan han en seksualisert undertone), mm.
 • - For mange er det krevende å innrapportere uønsket adferd som de opplever selv, eller er vitne til. Ikke minst i tilfeller der sjef og overgriper oppleves som "best buddies" på arbeidsplassen.

8.  Vær obs på utsatte grupper

 • - Vær særlig våken for at frilansere og vikarer er i sårbar situasjon. Det er vanskelig å si fra når man risikerer å ikke få flere oppdrag.
 • - I en liten redaksjon er det vanskelig å henvende seg til sin leder om episoder. Derfor bør øverste leder snakke høyt om dette på allmøte. Her ble det bare sendt ut en epost hvor det opplyses om varslingsrutiner.

9. Vis måtehold rundt alkohol på sosiale sammenkomster

 • - Beste forebyggingsråd: Det å redusere alkohol-flyt på jobbrelaterte fester og middager drar ned risiko for uønskede hendelser mest effektivt.
 • - Sjefer bør være tilstede, men klare i toppen på jobbarrangementer. Da har sjefen best sjans til å se ukultur.

10. Følg opp jevnlig

 • - Dette er ferskvare. Husk påminnelse om retningslinjer i forkant av julebord og sommerfest. Ta det opp på medarbeidersamtale.
 • - Jeg forventer at ledere og arbeidsgivere tar dette seriøst også når nyhetsinteressen rundt #metoo har lagt seg og hverdagen er tilbake.