Nyheter

Avviste anke mot TV 2

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra det internasjonale kosttilskuddselskapet PM International og deres norske avdeling i forbindelse med et søksmål mot TV 2. 

- Halv seier på moms

- Det er gledelig at regjeringen nå ser ut til å ville åpne for digital nullmoms for fagpressen også for publiseringer som ikke er en ren kopi, typisk pdf, av den trykte utgaven. Det sier NRs generalsekretær Arne Jensen i en kommentar til statsbudsjettet som ble lagt frem i dag.

NR vil ha eneansvar for redaktøren

Norsk Redaktørforening mener fortsatt at det bør innføres et såkalte eneansvar for redaktører i Norge. NR har også flere andre forslag til justeringer av departementets forslag til medieansvarslov.

Fylkesmann får innsyns-refs

Fylkesmannen i Møre og Romsdal får refs fra Sivilombudsmannen, etter at Tidens Krav reagerte på behandlingen av en innsynsklage.

Kronikk: Tillit til mediene

Vi hører stadig at tilliten til de etablerte mediene er i krise. Men er det riktig, skriver NRs generalsekretær Arne Jensen i en kronikk publisert av Dagens Næringsliv 19. september.

Pressemelding fra Norsk Redaktørforening

Norsk Redaktørforenings styre har i dag behandlet søknad om medlemskap fra Helge Lurås, redaktør i Resett. Et enstemmig styre har konkludert med at Lurås ikke tas opp som medlem.
 

Fikk ikke medhold i anke

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) fikk ikke medhold i anken over Borgarting lagmannsretts kjennelse om delvis lukkede dører under Eirik Jensens forklaring i ankesaken mot han og Gjermund Cappelen.

Unngå publiseringstabbene

Trenger du trening i etiske problemstillinger som dukker opp i redaksjonen? Vårt kræsjkurs 16. oktober er en eneste lang treningsøkt i virkelige og tenkte dilemmaer. 

Vil ha hemmelig kalender

Medieorganisasjonene protesterer mot et lovforslag som gjøre statsrådenes møteoversikt og kalendere hemmelige.