Nyheter

Bli en kløpper på vanskelige samtaler!

Det er fristende å utsette de vanskelige samtalene med medarbeiderne dine. På kurset 11. september får du praktiske tips og verktøy til å takle konflikter med medarbeiderne. Kurset inkluderer også en egen bolk om seksuell trakassering.

Ikke enklere å saksøke journalister

I et intervju med kulturministeren i Dagsavisen 20. juli presenteres kulturdepartementets utkast til en ny medieansvarslov - et lovforslag som er et godt utgangspunkt, etter redaktørforeningens mening. Fremstillingen i Dagsavisen er imidlertid litt forvirrende, skriver generalsekretær Arne Jensen i en kommentar.

Ber Pakistans ambassadør om hjelp

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har henvendt seg til Pakistans ambassadør til Norge og bedt om at hun bidrar til at TV 2-journalist Kadafi Zaman blir satt fri. «Basert på den informasjonen vi sitter inne med fremstår beskyldningene mot Zaman som grunnløse og absurde», heter det blant annet i henvendelsen fra de to organisasjonene.

Nei til fotorestriksjoner

Norske medieorganisasjoner er bekymret over utviklingen når det gjelder et økende antall fotorestriksjoner som hindrer fri nyhetsformidling fra konserter og andre arrangementer.

Slik blir det "nye" PFU

To nye faste medlemmer og ett nytt varamedlem fra allmennheten og tre nye varamedlemmer fra pressen. Slik blir det nye PFU. 

Mediepolitikk og varslervern på Mediebåten

Medieorganisasjonene inviterer i år til to debatter under Arendalsuka. Bli med og diskuter viktige temaer knyttet til finansieringen av journalistikken og mulighetene for varsling i arbeidslivet. Begge debattene finner sted på Mediebåten i Pollen.

Bekymret over forslag om endret postfrekvens

Nordnorsk Redaktørforening og Nordnorsk Medieforening har sendt brev til Nordlandsbenken, Tromsbenken og Finnmarksbenken. De er sterkt bekymret over de negative konsekvensene som endret frekvens på postombæringen vil få for avisabonnenter i distriktene.