Nyheter

"Et historisk og viktig skritt i utformingen av en moderne norsk mediepolitikk"

- Vi er godt fornøyd med at departementet nå fremmer et forslag til en helt ny medieansvarslov, en lov som er utformet langs de hovedlinjer vi har ønsket og som trekker opp grensene for redaktørenes frihet og ansvar på en fornuftig og forutsigbar måte. Det sier NRs generalsekretær, Arne Jensen etter at regjeringen i statsråd i dag la frem sitt forslag til medieansvarslov.

Vil utvide taushetsplikten

Norsk Redaktørforening protesterer mot et forslag fra det såkalte forvaltningslovutvalget om å utvide den lovbestemte taushetsplikten for forretningshemmeligheter.

- Må ikke innskrenke ytringsfriheten

20 år etter den forrige ytringsfrihetskommisjonen la fram sin utredning, har regjeringen vedtatt mandat for en ny kommisjon. Oppnevning av medlemmene skjer over nyttår. 
- Fra NRs side er det viktig at ikke den nye ytringsfrihetskommisjonen kommer opp med forslag som i realiteten innebærer en innskrenkning av ytringsfriheten, sier NRs generalsekretær, Arne Jensen.

Dommer blir gratis tilgjengelig for alle

Dommer fra norske domstoler skal nå bli digitalt tilgjengelige i anonymisert form for alle. Etter striden mellom Rettspraksis.no og Lovdata, hvor Norsk Redaktørforening også var sterkt engasjert, har de fire regjeringspartiene blitt enige om å gjøre alle rettsavgjørelser tilgjengelige for alle. 

Vi må fortsette å snakke om seksuell trakassering

«Seksuell trakassering forebygges ikke en gang for alle. Dette arbeidet er ferskvare og en del av profesjonaliseringen av mediebransjen. Glemmer vi det #metoo lærte oss, mister vi de beste folkene», skriver Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Ny undersøkelse om seksuell trakassering

21. november sendes en ny undersøkelse om seksuell trakassering ut til medarbeidere i mediebransjen. Denne gangen er NRK, NENT Group, Discovery Norge og Norsk Lokalradioforbund med på undersøkelsen.

Trippelseier til mediene

I løpet av to dager har mediene gått seirende ut av tre rettslige konfliktsaker, alle tre med advokat Per Danielsen som motpartens representant.