Nyheter

Vil ha mindre revisor-taushet

"Taushetsplikten for revisorer må være avgrenset til opplysninger som kan medføre skade. Det må finnes situasjoner der viktige samfunnsinteresser taler for at revisor bringer informasjon om for eksempel kritikkverdige forhold ut til allmennheten". Det skriver Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening i en felles høringsuttalelse til forslaget til ny revisorlov.

Misfornøyd med tingrettene

Norsk Redaktørforening (NR) er misfornøyd med hvordan tingrettene i Nordland praktiserer publisering av dommer og tiltalebeslutninger på domstolenes pressesider, og ber i et eget brev om at tingrettene endrer sin praksis.

Vil ha straff for innsyns-brudd

Medieorganisasjonene ber kontroll- og konstitusjonskomiteen ta initiativ til at det innføres sanksjoner for brudd på offentlighetsloven og arkivloven.

Krever mest mulig åpenhet rundt Diskrimineringsnemnda

Sammen med Norsk Presseforbund og Norsk Journalistlag har Norsk Redaktørforening avgitt høringsuttalelse til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. Innspillene går på innspill og åpenhet i nemnda.

Historisk byline

Midtnorsk Redaktørprogram, Trøndelag Redaktørforenings kompetanseprogram, bærer frukter. Fosna-Folket, Hitra-Frøya og Adresseavisen startet nylig serien "Trøndelag redder verden" om havbruk og framtidas matproduksjon. Samarbeidet startet i redaktørprogrammet.

Nei til kutt i mediestøtten og ja til digital nullmoms for all journalistikk

Nok en gang stanset Stortinget regjeringens forslag til kutt i mediestøtten. I tillegg ber Stortinget regjeringen om å utrede utvidelse av momsfritak for medier til å gjelde all digital journalistikk. - Gode nyheter for mediebransjen, selv om budsjettet fortsatt medfører et reelt kutt i kronestøtten, sier NRs generalsekretær Arne Jensen. Her er avtaledokumentene.

Kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

I samarbeid med de andre medieorganisasjonene kartlegger NR omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Drøyt 5700 personer har svart på undersøkelsen som presenteres 15. desember. 

Helje Solberg årets kvinnelige medieleder

Helje Solberg, sjefredaktør og administrerende direktør i VGTV, er kåret til årets kvinnelige medieleder av Medienettverket. Jorun Berntsen, Leder digitale brukerinntekter og abonnement i Aftenposten, er kåret til årets talent. Prisene ble delt ut av Nrs generalsekretær Arne Jensen på Medienettverkets høstmøte i Oslo 16. november. 

Nordnorsk redaktørsamling før Svarte Natta

Rundt halvparten av Nordnorsk Redaktørforenings medlemmer deltok på samling i Tromsø i forkant av Svarte Natta. Her finner du presentasjoner som ble holdt der og på Svarte Natta.

Trine og Are på ORs julemøte

Først inviterer Trine Eilertsen til obligatorisk refleksjon med aktuelle gjester. Deretter holdes Are Kalvøs lille redaktørskole. Det er programmet på ORs julemøte 4. desember kl 18 på Ekebergrestauranten. Påmeldingsfrist 30.11 kl 14.00.