Nyheter

Krever objektive kriterier i ny tilskuddsordning

Oslo kommune vil gi tilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier i Oslo. I en høringsuttalelse om ordningen påpeker medieorganisasjonene følgende viktige prinsipper som må ligge til grunn for ordningen: armlengdes avstand, objektive tildelingskriterier, plattformnøytralitet og at ordningen bygger på eksisterende tilskuddsordninger. Medieorganisasjonene advarer mot flere uheldige formuleringer i den foreslåtte forskriften for tilskuddsordningen.

Går av som generalsekretær

Rune Hetland (64) har varsla styret i Landslaget for lokalaviser at han ønsker avløsning som generalsekretær.

Vil ha bedre postløsning

Norsk Redaktørforening (NR) frykter for postomdelingen av aviser med fire til seks utgivelser per uke.

NR kompetanse - her er høstmenyen

Fem kurs - i alt fra sosiale medier og tidsstyring til opphavsrett og hvordan takle klager. Og så et etisk kræsjkurs som passer for alle operative redaksjonelle ledere. Det er kursene NR tilbyr i høst.

Vil ha fritak fra Sivilforsvaret

Norsk Redaktørforening (NR) er fornøyd med at det nå åpnes for fritak fra Sivilforsvaret for journalister og redaktører.

Støtter reklame-innstramming

Norsk Redaktørforening (NR) støtter Kulturdepartementets forslag til endringer i kringkastingsloven for å hindre markedsføring av utenlandske pengespill i det norske markedet.

Velkommen til Tromsø i november

7.-8. november arrangeres NRs høstmøte i Tromsø, rett i forkant av den regionale journalistkonferansen i Nord-Norge, Svarte Natta.