160 mediefolk til fengslingsmøtet

Det er akkreditert totalt 160 journalister, fotografer, teknikere og tegnere til mandagens fengslingsmøte i Behring Breivik-saken.

Møtet starter mandag 6. februar kl 12.30. Dørene åpnes kl 11.00. Oslo tingrett skriver i sin orientering til redaksjonene at de som ikke får plass i selve salen, vil kunne følge rettsmøtet i tilstøtende presserom med lyd- og bildeoverføring. Verdens Gang har for øvrig bedt tingretten om en forhåndsoppheving av referatforbudet som normalt gjelder i fengslingsmøter. Partene i saken er bedt om å uttale seg om dette innen i morgen, fredag, kl 12.00. Tingretten anmoder ellers redaksjonene om ikke å ta direkte kontakt med de nye rettspsykiaktrisk sakkyndige, men at henvendelsene til dem kanaliseres via tingrettens informasjonsenhet. En av de nye sakkyndige vil være til stede under fengslingsmøtet. Journalister som ellers trenger hjelp til kommentarer eller forklaringer til den rettslige prosessen oppfordres også til å ta kontakt med dommernes mediegruppe. Kontaktinformasjon til medlemmene finner du her.