Øverst f.v. Mari Skurdal, Tone Tveøy Strøm-Gundersen og Kari Hesthamar. I midten f.v. Ahmed Fawad Ashraf, Aksel Fridstrøm og Anne Ekornholmen. Nederst f.v. Kristin Stoltenberg, Kristoffer Egeberg og Mina Liavik Karlsen.

(Foto: NTB/Avisa Oslo/Aftenposten/Medier24/Nationen/Bjørn V. Sandness/Kagge forlag)

Årets redaktører - her er de nominerte

Her er de nominerte til Årets redaktører i Oslo og Akershus. Prisene deles ut på årsmøtet til Oslo Redaktørforening mandag 7. mars. Da vil det i tillegg til disse tre kategoriene, også bli delt ut en hederspris.

I klassene årets redaktør, årets meningsbærer og årets nyskaper er følgende redaktører nominert:

ÅRETS REDAKTØR:

 • Mari Skurdal, sjefredaktør, Klassekampen
 • Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør, Aftenposten
 • Kari Hesthamar, redaktør og faglig leder, Svarttrost produksjoner 

ÅRETS MENINGSBÆRER

 • Ahmed Fawad Ashraf, debattredaktør, Avisa Oslo 
 • Aksel Fridstrøm, nyhetsredaktør, Minerva
 • Anne Ekornholmen, politisk redaktør, Nationen 

ÅRETS NYSKAPER

 • Kristin Stoltenberg, ansvarlig redaktør og daglig leder, Nordstrands Blad
 • Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør og daglig leder, Faktisk
 • Mina Liavik Karlsen, nyhetsredaktør, E24

Juryen har i år bestått av direktør i Fritt Ord, Knut Olav Åmås (leder); Annette Hobson, leder i NJ Oslo; Danby Choi, redaktør i Subjekt; Veslemøy Østrem, nyhetsredaktør i Vårt Land og Helje Solberg, nyhetsdirektør i NRK og styremedlem i Oslo Redaktørforening.

Her er juryens begrunnelser for nominasjonene:

DE NOMINERTE I KATEGORIEN ÅRETS REDAKTØR

Mari Skurdal, ansvarlig redaktør, Klassekampen: Norske avisredaktører er gjerne rørende enige, også i fortellingen om at den eneste veien ut av mediekrisen, er digital. Da er det interessant å merke seg at avisen med størst suksess og gjennomslag i nye lesergrupper, er avisen som går mot strømmen. I Mari Skurdals knappe fire år som ansvarlig redaktør i Klassekampen har inntektene økt markant, opplaget har vokst med 25 prosent. Hennes avisprosjekt, kvalitetsjournalistikk godt forankret i Klassekampens tradisjon, gjøres relevant for nye lesergrupper. Skurdals lederartikler og kommentarer viser en tydelig, prinsipiell og uredd avisredaktør.

Tone Tveøy Strøm-Gundersen, nyhetsredaktør, Aftenposten: Bak journalistiske suksesser og dagsordensettende gravesaker står det gjerne en kjølig redaktør. Slik er det også i Aftenposten – som dette året har vist hva det vil si å se makten i kortene. Arbeidet med stortingsrepresentantenes reiseregninger og pendlerboliger har gitt avisen topplassering i nyhetsbildet. Den som har orkestrert dette, er nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen. Hun er en redaktør som ikke søker oppmerksomhet for egen del, hennes drivkraft er lidenskapen for journalistikken. Strøm-Gundersen står stødig i etiske vurderinger og kombinerer det milde med det prinsippfaste.

Kari Hesthamar, redaktør og faglig leder, Svarttrost produksjoner: «Lyd er veldig intimt. Det er et format som er veldig godt egnet til å reise i tanker og hukommelse.» Slik beskriver Kari Hesthamar sitt arbeid med radiodokumentarer og podkaster. Hun begynte i Radiodokumentaren i P2 i 1999, løftet NRK over i podkast-universet fra 2016 til 2018 og er i dag faglig leder, partner og ansvarlig redaktør i produksjonsselskapet Svarttrost. På få år har selskapet blitt en kommersiell suksess, og Hesthamar har vært med og initiert toneangivende lyddokumentarer som «Hele historien», og stått bak «Christoffer-saken» og «Usagt». I 2021 lyttet 1 av 5 nordmenn daglig til podkast. Kari Hesthamar hever statusen og kvaliteten til denne sjangeren. Hennes tette og nære fortellinger river i lytteren og etterlater ingen uberørt.

DE NOMINERTE TIL ÅRETS NYSKAPER 

Kristin Stoltenberg, ansvarlig redaktør og daglig leder, Nordstrands Blad: Med et kaldt hode, et varmt hjerte og en utviklingsorientert tilnærming har Stoltenberg løftet Nordstrands Blad. I tillegg til at redaksjonen leverer god, relevant og kritisk journalistikk, har Stoltenberg gjennom ulike markedstiltak forsterket lokalavisens rolle som lim i lokalsamfunnet. Redaktøren er en inkluderende, tilstedeværende og resultatorientert leder som setter tydelige mål og evner å forankre den overordnede strategien. Hun har bygd et sterkt lag med motiverte medarbeidere, og opplaget har økt med mer enn 50 prosent siden Stoltenberg startet i sjefsjobben i 2019. 

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør og daglig leder, Faktisk: Den tidligere SKUP-prisvinneren Kristoffer Egeberg ble eneleder for Faktisk da redaksjonen ble etablert for fem år siden. Norges eneste uavhengige faktasjekkorganisasjon utmerker seg nasjonalt og internasjonalt. I dag har Faktisk vokst seg til et prisbelønt mediehus med 15 ansatte og seks store medier som eiere. Redaktøren er helt i front når det gjelder å utvikle en ny sjanger i den undersøkende og fordypende journalistikken. Under pandemien er virksomheten blitt betydelig utvidet. I tillegg til faktasjekking er det etablert en innsikt- og analyseavdeling og Tenk, et skoleprosjekt som arbeider med kritisk kildekritikk og medieforståelse rettet mot skoleelever. 

Mina Liavik Karlsen, nyhetsredaktør, E24: Skal du skape innovasjon, må du våge å vise vei – og du må få folk med deg. Du må også være nysgjerrig og lete etter nye måter å avdekke og formidle nyheter på. Det gjør Mina Liavik Karlsen, nyhetsredaktør i E24. Hun er en tydelig og trygg leder som bygger kultur internt og oppnår resultater eksternt. Hun har ledet nyhetsarbeidet med en felles økonomijournalistikk på tvers av fem Schibsted-redaksjoner. Under hennes nyhetsledelse er både breaking- og gravejournalistikken blitt fornyet. Det har skapt kraftig vekst og gitt en ny konkurransesituasjon på et område som har vært underdekket i norsk presse.  

DE NOMINERTE TIL ÅRETS MENINGSBÆRER 

Ahmed Fawad Ashraf, debattredaktør, Avisa Oslo: Mange snakker om å nå ut til nye lesere og finne nye stemmer i samfunnsdebatten. Ahmed Fawad Ashraf lykkes med det. Som fersk debattredaktør i Avisa Oslo har han etablert en debattarena som gjenspeiler mangfoldet i Oslos befolkning. Ashraf arbeider systematisk med å bygge tillit hos nye skribenter og følger dem på veien fra skriveprosess til publisering. Gjennom nære og fine «Oslo-historier» og en tøff og engasjerende «Oslo-debatt» bidrar Avisa Oslo til å fylle en blindsone i lokaldemokratiet. Ashraf bidrar også selv med å løfte vesentlige debatter med skarp penn og personlig mot. 

Aksel Fridstrøm, nyhetsredaktør, Minerva: Gjennom koronaåret 2021 har Minerva rettet et kritisk søkelys på pandemien og bekjempelsen av den. Under Aksel Fridstrøms nyhetsledelse har den borgerlige nettavisen servert imponerende avsløringer, sjeldne perspektiver og innsiktsfulle kommentarer ført i pennen av ham selv. Fridstrøm har ikke bare stilt kritiske spørsmål ved koronatiltakene, han har gravd dypt i teoriene om virusets opphav. For dette har han fått anerkjennelse også internasjonalt. Arbeidet vitner om grundigheten, originaliteten og kreativiteten som finnes i noen av de mindre og frittstående norske mediene. 

Anne Ekornholmen, politisk redaktør, Nationen: Anne Ekornholmen er blitt betegnet som et kinderegg av en redaktør på grunn av sin betydelige digitale kompetanse, lange erfaring med redaksjonell ledelse og sin styrke som skrivende redaktør. Hun driver fram viktig meningsjournalistikk om livet og næringslivet utenfor Oslo.  Anne Ekornholmen er odelsjente, og kanskje det er derfor hjertet banker ekstra for livet på bygda? Hun gjør primærnæringene synligere i dette landet, og stiller til debatt i Dagsnytt 18 og i Nytt på Nytt like gjerne som hun griper pennen fatt og deler sine meninger i egne spalter i Nationen.  

NÆRMERE OM DE ULIKE PRISKATEGORIENE:

 • Årets redaktør: Prisen går til den redaktør som har utmerket seg ved en imponerende, helhetlig utøvelse av redaktørgjerningen. Juryen skal ta hensyn til de etiske, publisistiske og kommersielle utfordringer som vedkommende har stått overfor og dessuten vurdere evnen til redaksjonell nyskapning redaktøren har bidratt til.
 • Årets meningsbærer: Prisen går til en redaktør som har ivaretatt den klassiske redaktørrollen som meningsbærer og garantist for meningsmangfold og ytringsfrihet.
 • Årets nyskaper: Prisen går til en redaktør som har stått i spissen for en lovende nyetablering eller konseptuell nyskaping på mediemarkedet.
 • Årets hederspris: Dette er de lange linjers pris. Den går til et medlem som gjennom sitt livsverk har representert det ypperste av hva en redaktør kan være.

  

VED SPØRSMÅL – KONTAKT:

Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening 91 10 55 11 rkn@nored.no

Knut Olav Åmås, juryleder tlf 90 86 81 39 - knut.olav.amas@frittord.no